Ringslang

West-Friese ringslang gezocht!

Stichting RAVON
5-JUN-2022 - De ringslang leeft langs de Noord-Hollandse oevers van het Markermeer. Met name langs het zuidelijke deel van het Markermeer leeft een grote metapopulatie. Ten noorden van Monnickendam is de soort echter schaarser; alleen in Etersheim-Schardam leeft nog een kleine groep ringslangen. Aangenomen werd dat dit de meest noordelijke deelpopulatie in Noord-Holland was. Of toch niet?

Ringslang in West-Friesland

De populatie in Etersheim Schardam (A) ten opzichte van de waarnemingen ten hoogte van Schellinkhout (B)

In 2011 werd de soort in de buurt van Etersheim-Schardam door RAVON-vrijwilliger Ronald Pronk waargenomen. Vanaf 2012 zijn er broeihopen gemaakt, die sinds 2016 regelmatig door de ringslang (Natrix helvetica) worden gebruikt. Sindsdien leeft hier een kleine groep ringslangen.

In 2016 en 2021 zijn enkele betrouwbare waarnemingen bekend van ringslangen aan de Zuiderdijk bij het West-Friese Schellinkhout (zie afbeelding). Het betrof twee levende dieren in 2016 en een doodgereden dier in 2021. Schellinkhout ligt ongeveer tien kilometer van Schardam. De ringslang staat bekend om zijn mobiliteit en zwerfgedrag en deze afstanden liggen binnen het bereik van de soort.

Tijdens een bezoek aan het gebied (donderdag 5 mei 2022) hebben RAVON-onderzoekers Tariq Stark en Ingo Janssen en leden van de Broeihoopwerkgroep Schardam delen van de Zuiderdijk bij Schellinkhout onderzocht op aanwezigheid van ringslangen. Die werden die dag niet gevonden. De Zuiderdijk en het achterliggende gebied zien er echter wel geschikt uit voor de soort. Zou er in Schellinkhout een deelpopulatie bestaan?

De Zuiderdijk bij Schellinkhout. Op het oog lijkt het een voor ringslangen geschikte dijk

Help het onderzoek, geef waarnemingen van ringslangen door

RAVON en Broeihoop Werkgroep Schardam zijn daarom op zoek naar waarnemingen van ringslangen in de omgeving van Schellinkhout. Ringslang gezien? Dat horen we graag! Stuur je waarnemingen (begeleid door een foto, datum en exacte locatie) naar Tariq Stark van stichting RAVON.

Tekst: Tariq Stark & Ingo Janssen, RAVON, Vince Ronde, Kim Bobeldijk en Jos Meester, Broeihoopwerkgroep Schardam
Foto's: Jelger Herder; Tariq Stark