Bloementuin in het Stadspark in de stad Groningen

Campagne Maak Grijs Groener: groen groeit!

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
19-JUN-2022 - Dit jaar wordt voor de tweede keer de publiekscampagne Maak Grijs Groener gehouden. Met burgerinitiatieven wil het Deltaplan Biodiversiteitsherstel het begrip biodiversiteit tot leven brengen voor een breed publiek. Dat is hard nodig, want drie op de vier Nederlanders zeggen niet te weten wat ze aan biodiversiteitsherstel kunnen doen. Maar er is ook goed nieuws.

Het gaat al langer niet goed met de biodiversiteit, wereldwijd én in Nederland. Daarom lanceerde de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel in oktober 2020 de nationale campagne 'Maak Grijs Groener'. Via onder andere sociale en online media,  advertenties en de partners en supporters van het Deltaplan, werden mensen aangespoord om zelf aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Een paar maanden na het begin van de campagne was het aantal Nederlanders dat weet waar biodiversiteit voor staat al gestegen van iets meer dan een derde tot bijna de helft. Ook het aantal mensen dat zegt te weten wat ze kunnen doen voor biodiversiteitsherstel ging omhoog. Maar er is meer nodig, zegt de voorzitter van het Deltaplan, oud-NIOO directeur Louise Vet. "De tijd dringt: hoe langer we wachten, hoe lastiger het wordt om het tij te keren."

Groen groeit

Toch brengt de tweede campagne van Maak Grijs Groener ook een positieve boodschap: er gebeurt steeds meer om biodiversiteit te herstellen. Kortom: groen groeit! Dankzij alle mensen die de handen ineenslaan. "We zien dat er steeds meer aandacht komt voor het belang van biodiversiteit," beaamt Louise Vet. "Maar alleen als we het samen doen, kunnen we een verandering realiseren." 

Het thema van de nieuwe campagne gaat daarom een stapje verder: van alle bee(s)tjes helpen, naar samen zorgen voor verbinding. Nog steeds worden mensen opgeroepen om bijvoorbeeld nestkasten op te hangen, inheemse bloemen te zaaien of tuintegels te verwijderen. Maar samen met buren, collega’s, gemeente, bedrijven of school kunnen ze veel meer impact hebben.

Groen lint

Een mooi voorbeeld is het aanpakken van de versnippering van het Nederlandse groen. Vaak is er wel groen in de omgeving, maar ligt het ver uit elkaar. Voor biodiversiteitsherstel is het nodig dat die stukjes groen met elkaar verbonden worden: een groen lint. Dat kan door met buren tussen plantsoenen of perkjes bloemen te zaaien, een heg of boom te planten, of een vijver aan te leggen. Zo vergroot je het leefgebied voor allerlei planten en dieren. 

Andere praktische voorbeelden die de campagne noemt zijn:

  • Ga eens met een groepje naar één van de bijna 4000 bedrijventerreinen die Nederland rijk is. Samen beslaan ze een gebied zo groot als 154.000 (!) voetbalvelden, waarvan zo'n 99 procent bestaat uit grijs en steen. Dat zorgt voor droogte of juist wateroverlast. Door het grijs om te toveren naar groen, zorg je voor meer werkplezier, een gezondere werkomgeving én meer biodiversiteit.
  • Maai minder en op een andere manier. Is er een kaal grasveldje dat wel wat biodiversiteit kan gebruiken? Neem dan contact op met jouw gemeente en vraag wat de mogelijkheden zijn. Minder maaien, bloemen zaaien en anders beheren kunnen wonderen doen voor de biodiversiteit én voor het uitzicht. 

Brede coalitie

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, banken en bedrijven zijn zich daarvan bewust en hebben zich in 2018 verenigd in stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Intussen heeft het Deltaplan meer dan 150 partners en supporters, waaronder het NIOO.

De campagne Maak Grijs Groener wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ga voor meer tips naar maakgrijsgroener.nl. En deel je groene acties via #maakgrijsgroener en #groengroeit.

Tekst: Deltaplan Biodiversiteitsherstel en NIOO-KNAW
Foto: Wutsje, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (leadfoto: bloementuin in Stadspark in de stad Groningen);Deltaplan Biodiversiteitsherstel