Een waarnemer kijkt door een bolraam (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Internationale telling van walvisachtigen gestart

Wageningen Marine Research
27-JUN-2022 - Eind juni begint een internationaal grootschalig onderzoek naar de aantallen en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en aangrenzende Atlantische wateren. Deze survey, genaamd SCANS-IV, is de vierde in een serie die in 1994 begon, en in 2005 en 2016 werd herhaald.

Voor de centrale Noordzee, van Nederland tot en met de Shetlandeilanden, voeren onderzoekers van Wageningen Marine Research en Bureau Waardenburg de komende weken de tellingen uit.

Optimaal beheer instandhouding

De resultaten van SCANS-IV worden ingezet om het beheer voor de instandhouding van walvisachtigen te optimaliseren. Deze dieren kunnen namelijk sterk worden beïnvloed door de gevolgen van menselijke activiteiten op zee, zoals onderwatergeluid, bijvangst of vervuiling. De vorige SCANS-tellingen lieten zien dat er grofweg anderhalf miljoen walvisachtigen in het onderzochte gebied voorkomen

Van Noorwegen tot Zuid-Spanje

Het SCANS-IV onderzoeksgebied met indeling in deelgebieden

Het onderzoeksgebied loopt van Noorwegen tot Zuid-Spanje, en strekt zich uit tot de wateren ten westen van Schotland. Het werk wordt uitgevoerd van eind juni tot eind juli 2022. Er worden acht vliegtuigen gebruikt, alle bemand met een team van ervaren waarnemers. Daarnaast worden moeilijk te bereiken gebieden vanaf een schip geteld: in 2022 gaat het om de Golf van Biskaje en in 2023 de gebieden ten westen van Schotland. Voor een volledig beeld vindt in Ierse wateren een vergelijkbare telling plaats, in het ObSERVE-progamma dat van 2021-2022 loopt.

Walvisachtigen tellen vanuit een vliegtuig

De vliegtuigtellingen worden uitgevoerd in een veertigtal deelgebieden. In elk vliegtuig is een team van drie waarnemers aanwezig. Twee van hen kijken uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hebben. De derde waarnemer voert alle gegevens in die de waarnemers doorgeven.

Afgelopen mei hebben vertegenwoordigers van de deelnemende landen in een workshop in La Rochelle in Frankrijk de details van het onderzoek afgestemd. Ook zijn nieuwe software en nieuwe apparatuur tijdens vluchtsimulaties getest, zodat deze konden worden aangepast. De bevindingen van de workshop zijn meegenomen in het uiteindelijke onderzoeksprotocol. Zo kunnen op 27 juni (afhankelijk van de weersomstandigheden) alle acht vliegtuigen opstijgen om het SCANS-IV-onderzoek uit te voeren.

Meer informatie

Lees meer over bruinvissen tellen vanuit een vliegtuig.

Tekst: Steve Geelhoed, Hans Verdaat, Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: Nino Pierantonio