Cone Snails

Nieuwe soort kegelslak ontdekt op Aruba

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
30-JUL-2022 - Onderzoekers van de Florida Atlantic University en de Universiteit van California hebben onlangs een nieuwe soort kegelslak ontdekt voor de kust van Aruba. Deze soort leeft in de ondiepe wateren van Malmok Beach. Het is slechts een van de meer dan 180 soorten weekdieren die zijn gevonden tijdens een recent veldonderzoek, wat Aruba op de kaart zet als een unieke evolutionaire hotspot .

Kegelslakken zijn roofzuchtige zeeslakken met kleurrijke schelpen die in de tropen voorkomen. Deze zeeslakken bewonen meestal ondiepe wateren en gebruiken een holle, met gif gevulde tand om hun prooi te verlammen. Tot voor kort werd gedacht dat de meer dan 600 soorten kegelslakken allemaal onder één geslacht vielen, maar genetisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze soorten in feite van een aantal verschillende geslachten zijn.

Evolutionaire hotspot

De kust van Aruba is uniek om een aantal redenen, waaronder de rijke en endemische populaties van weekdieren. Het hoge percentage endemische soorten dat rond het eiland wordt aangetroffen, geeft aan dat Aruba een aparte evolutionaire hotspot in de regio is. Tijdens veldwerk dat een week duurde heeft onderzoeker David Berschauer van de Universiteit van Californië meer dan 180 verschillende soorten weekdieren op Aruba aangetroffen.

Later bleek dat een van deze soorten een nieuwe ondersoort was: Jaspidiconus hendrikae. De kegelslak is zo genoemd ter ere van Hendrika Wendriks, de moeder van een bekende Arubaanse duiker en amateur-malacoloog, Jordy Wendricks. Deze nieuwe soort is te vinden langs Malmok Beach, een gebied op de noordpunt van Aruba. Jaspidiconus-soorten leven in ondiep water en vertonen vaak een hoge mate van endemische kenmerken, vanwege hun beperkte verspreidingsvermogen. Deze nieuwe soort is gemiddeld ongeveer 14 milimeter lang en loopt taps toe aan beide uiteinden. Hoewel hij lijkt op de soort, J. vantwoudti, heeft deze nieuwe soort een heldergele kleur en kleine rijen bruine stippen.

Belang van de kegelslak

Wereldwijd worden tropische mariene habitats bedreigd door de kustontwikkeling, vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Dit verlies van leefgebied leidt tot een opeenvolgend effect van snel verlies van soorten. Hoewel kegelslakken in het verleden over het hoofd zijn gezien, onthullen nieuwe studies hun enorme belang. Toxines van een aantal kegelslakken blijken potentiële medicinale toepassingen te hebben. Er zijn al een aantal van deze toxines ontwikkeld als pijnstillers. Het beschermen van de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Caribische kustlijn heeft niet alleen grote ecologische waarde, maar kan dus ook de sleutel zijn voor toekomstige wetenschappelijke doorbraken op andere gebieden.

Endemische Jaspidiconus-soorten van Aruba. A -D: de nieuwe ondersoort Jaspidiconus hendrikae, E-H: Jaspidiconus vantwoudti

Meld je waarnemingen

Heb je zeeslakken of andere soorten waargenomen? Meld je natuurwaarnemingen en foto's op de website DutchCaribbean.Observation.org of download de gratis apps iObs voor iphone of ObsMapp voor android. Rapportages door lokale gemeenschappen en toeristen zijn van onschatbare waarde voor het werk van natuurberschermers om het publieke bewustzijn en de algemene bescherming van soorten te vergroten. Daarnaast werken DCNA, Observation International en Naturalis Biodiversity Center samen aan de ontwikkeling van een app om soorten te determineren. De geüploade foto's zijn hiervoor van grote waarde.

Meer informatie

  • Over de nieuwe soort is een engelstalig artikel verschenen, geschreven door E. Petuch en D. Bersucher 
  • Voor vragen over het doorgeven van waarnemingen kun je contact opnemen met research@DCNAnature.org

Text: Dutch Caribbean Nature Alliance
Photo's: Petuch andd Berschauer