Palaemonidae shrimp (Pontonia manningi) photographed on Curaçao.

Ontdek het geheime leven van steurgarnalen 

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
3-FEB-2024 - Uit een recent gepubliceerd rapport blijkt dat de Nederlandse Cariben 46 soorten steurgarnalen herbergen waarvan er 24 voor het eerst zijn waargenomen voor een of meer van de eilanden, en één soort die nieuw is voor de wetenschap. Deze garnalen spelen een cruciale rol bij het behoud van gezonde koraalriffen. Daarom is het juist nu belangrijk om ons begrip van deze kleine bewoners te verdiepen.

Steurgarnalen, uit de familie Palaemonidae, zijn onmisbare bewoners van tropische kustwateren en koraalriffen. Ze staan bekend om hun relaties met verschillende ongewervelde dieren, variërend van koralen tot zeeslakken. Door deze relaties dragen garnalen bij aan de gezondheid en diversiteit van koraalriffen: ze vervullen essentiële ecologische rollen. Bijvoorbeeld het schoonmaken, het beschermen of zelf bijdragen aan de nutriëntenkringloop. Het begrijpen van de nuances van deze interacties verdiept niet alleen onze waardering voor de complexiteit van het zeeleven, maar benadrukt ook het belang van het behoud van deze ecosystemen. Verstoringen in deze relaties kunnen namelijk trapsgewijze effecten hebben op de algehele gezondheid van koraalriffen. 

Ondanks een lange geschiedenis van onderzoek hebben recente veldexpedities een schat aan nieuwe informatie over deze soorten in de Nederlandse Cariben aan het licht gebracht. Door gegevens uit veldwerk, onderzoek van monsters in het Naturalis Biodiversity Center en literatuur te combineren, hebben onderzoekers een uitgebreide lijst samengesteld van 46 soorten Palaemonidae voor de Nederlandse Cariben. 

Steurgarnaal (Periclimenes antipathophilus) waargenomen op het koraal Antipathes, gefotografeerd op Curaçao

Belangrijkste bevindingen 

Nieuwe soorten: De studie onthult de ontdekking van één soort die nieuw is voor de wetenschap, wat het belang benadrukt van voortdurend onderzoek om het volledige spectrum van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben te begrijpen. 

Eerste waarnemingen: Van de 46 soorten die op de lijst staan, zijn er 24 voor het eerst waargenomen in het Nederlands Caribisch gebied. Dit benadrukt de noodzaak van doorlopend onderzoek om de diversiteit bloot te leggen die eerder over het hoofd is gezien. 

Gastheerassociaties: Het onderzoek belicht 60 nieuwe gastheerassociaties en werpt licht op de complexe ecologische relaties tussen deze garnalen en hun ongewervelde gastheren. Het ingewikkelde web van gastheerassociaties tussen garnalen en ongewervelde koraalrifbewoners speelt een cruciale rol in het delicate evenwicht van mariene ecosystemen.  

De ontdekking van één soort steurgarnaal die nieuw is voor de wetenschap: Periclimenaeus cloacola

Belang in het licht van milieu-uitdagingen 

In de context van toenemende bedreigingen voor koraalriffen en druk van de mens, is het documenteren van de diversiteit van steurgarnalen en andere koraalrifsoorten van groot belang. De bevindingen van het onderzoek bieden essentiële basisgegevens die kunnen dienen als een cruciale referentie voor monitoring- en natuurbehoud in de Nederlandse Cariben. 

Door de verborgen diversiteit van deze garnalen in de Nederlandse Cariben te onthullen, draagt dit onderzoek aanzienlijk bij aan ons begrip van de mariene biodiversiteit in de regio. De bevindingen benadrukken de urgentie van voortdurende inspanningen op het gebied van exploratie, behoud en monitoring om deze unieke ecosystemen te beschermen voor toekomstige generaties.

Meer informatie

DCNA 

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel.   

Tekst: DCNA
Foto's: Charles Fransen (leadfoto:Pontonia manningi gefotografeerd op Curaçao)