Drooggevallen ven

Kennisuitwisseling op symposium ‘Ecologie en de praktijk’

Ecologica
24-AUG-2022 - In groengebieden wordt soms gegraven of gemaaid, begraasd, geknot of zelfs gebouwd, soms ook juist niet. Daar gaan vele afwegingen aan vooraf. Elke keuze beïnvloedt de kansen voor flora en fauna, maar wat positief is voor het een, kan negatief zijn voor het ander. Ook kunnen er verschillen zijn tussen maatregelen in effectiviteit of neveneffecten. Hier een goede weg in vinden vergt inzicht.

Een gedegen besluitvorming op het gebied van inrichting of beheer van terreinen met natuurwaarden vergt ecologisch en technisch inzicht (wat kunnen we?), maar ook inzicht in beleidsmatige, maatschappelijke en juridische kaders (wat willen en moeten we?).

Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van inzicht op deze vlakken organiseert Ecologica al sinds 2013 jaarlijks een vaksymposium genaamd ‘Ecologie en de praktijk’. Tijdens dit ecologiesymposium worden specialisten aan het woord gelaten om hun ervaringen te delen met het werkveld. Idee is dat we van elkaars ervaringen kunnen leren en samen tot nog betere oplossingen kunnen komen voor de veelheid aan uitdagingen die zich in de dagelijkse praktijk voordoet.

Ecologica organiseert al sinds 2013 jaarlijks het vaksymposium ‘Ecologie en de praktijk’Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit de statistieken: gemiddeld melden zich jaarlijks ruim 300 deelnemers aan. In totaal hebben we afgelopen jaren zo’n 1200 vakgenoten mogen verwelkomen. Behoorlijk wat mensen bezoeken het symposium meermaals. Zowel deelnemers als sprekers hebben allerlei achtergronden: beleidsmensen, terreinbeheerders, adviseurs, onderzoekers, docenten. De kruisbestuiving tussen deze groepen is heel inspirerend. Afgelopen jaren hebben al meer dan 90 organisaties en instanties uit Nederland en België een bijdrage geleverd via een presentatie of workshop en een even groot aantal via een informatiestand.

Ook dit jaar is er weer een symposium gepland: op dinsdag 13 september in Eindhoven. Het programma is heel gevarieerd:

  • Wat leert de Natuurverkenning 2050 ons over hoe we komende jaren naar natuur zouden kunnen of moeten kijken?
  • Wat heeft natuurvriendelijk oeverbeheer ons de afgelopen decennia opgeleverd?
  • Hoe verwerk je ‘ecosysteemdiensten’ in gebiedsvisies?
  • Hoe ga je er als specialist mee om als ecologische kennis door leken wordt betwist?

Andere onderwerpen dit jaar: hoe om te gaan met eikenprocessierupsen, ruimtegebruik van de beschermde hazelmuis, verschillen in trends tussen akkervogels, bestrijding van blauwalgen, bepalende factoren achter het voorkomen van graslandpaddenstoelen, de nieuwe Omgevingswet, het ecologisch belang van zandwegen, heggen in het landschap, macrofauna in broekbossen, het Levend Archief en lessen uit het project LIFE Resilias.

Dit lezingenprogramma wordt mogelijk gemaakt door de deelnemende organisaties: Wageningen University & Research, Wageningen Environmental Research, FLORON, Natuurbalans-Limes Divergens, Rijksuniversiteit Groningen, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, Onderzoekcentrum B-WARE, H+N+S Landschapsarchitecten, Natuurpro, Universiteit Antwerpen, KWR Water Research Institute, Open Universiteit, Tuinstra Kennisadvies, Stichting Brabants Landschap, NatuurInclusief, Universiteit van Amsterdam, Bureau Biota, Stichting Science4Nature, Stichting Bargerveen en Ecologica.

Voor meer informatie over het programma, de standhouders en de aanmeldingsprocedure is te vinden op de website: www.ecologica.eu/symposium.

Hopelijk tot ziens op 13 september!

Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
Datum: dinsdag 13 september 2022
Prijs: €139,15 incl. BTW (studenten en gepensioneerden €47,80)
Vragen: symposium@ecologica.eu
Website: www.ecologica.eu/symposium

Tekst en foto's: Ecologica (leadfoto: drooggevallen ven)