Drooggevallen ven

Kennisuitwisseling op symposium ‘Ecologie en de praktijk’

Ecologica
27-FEB-2020 - In Nederland wordt op allerlei manieren ingegrepen in het aanwezige groen. Daar gaan vele afwegingen en keuzes aan vooraf. Elke keuze heeft effecten, maar wat positief is voor het een, kan negatief uitpakken voor het ander. Ook kunnen er verschillen zijn tussen maatregelen in effectiviteit, kosten, draagvlak en neveneffecten voor andere gebiedsfuncties. Hier de juiste weg in vinden vergt inzicht.

Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van inzicht organiseert Ecologica al sinds 2013 ieder jaar een vaksymposium genaamd ‘Ecologie en de praktijk’. Tijdens dit symposium worden specialisten aan het woord gelaten om hun ervaringen te delen met het werkveld. Idee is dat we van elkaars ervaringen kunnen leren en samen tot nog betere oplossingen kunnen komen voor de veelheid aan uitdagingen die zich in de dagelijkse praktijk voordoet.

Al sinds 2013 organiseert Ecologica ieder jaar het vaksymposium ‘Ecologie en de praktijk’Dat hier behoefte aan is, blijkt wel uit de statistieken: gemiddeld melden zich jaarlijks ruim 300 deelnemers aan. In totaal hebben we afgelopen jaren zo’n 1200 vakgenoten mogen verwelkomen. Behoorlijk wat mensen bezoeken het symposium meermaals. Zowel deelnemers als sprekers hebben allerlei achtergronden: beleidsmensen, terreinbeheerders, adviseurs, onderzoekers, docenten. De kruisbestuiving tussen deze groepen is heel inspirerend. Afgelopen jaren hebben al meer dan 90 organisaties en instanties uit Nederland en België een bijdrage geleverd via een presentatie of workshop en een even groot aantal via een informatiestand.

Ook dit jaar is er weer een symposium gepland: op donderdag 12 maart in Eindhoven. Het programma is heel gevarieerd: deltaplan biodiversiteit, eikenprocessierups, akkervogels, zandwegen, hazelmuizen, bossenstrategie, het levend zadenarchief, beekherstel, ecologische kennis communiceren, natuurinclusief werken, rivierkreeften, kleine marters, ecosysteemdiensten, nieuwe ontwikkelingen natuurwetgeving, ecologische oevers, gif in de bodem, beeldherkenning in monitoring, nieuwe aanpak natuurbescherming.

Dit lezingenprogramma wordt mogelijk gemaakt door de deelnemende organisaties: NIOO-KNAW, Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Stichting Het Levend Archief, Natuurbalans-Limes Divergens, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Akkervogels, Waterschap De Dommel, Open Universiteit, Tuinstra Kennisadvies, H+N+S Landschapsarchitecten, RANOX, Squarewise, Witteveen+Bos, Brabants Landschap, Stichting Kleine Marters, MOS Ecologie, Universiteit Antwerpen, FLORON, Vrije Universiteit, EIS Kenniscentrum Insecten en Ecologica.

Meer informatie over het programma, de standhouders en de aanmeldingsprocedure is te vinden op de website: www.ecologica.eu/symposium. Aanmelding is mogelijk tot en met woensdag 11 maart. Bij late aanmelding kunnen er lezingen volgeboekt zijn.

Hopelijk tot ziens op 12 maart!

  • Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
  • Datum: donderdag 12 maart 2020
  • Prijs: €139,15 (studenten en gepensioneerden €47,80)
  • Vragen: symposium@ecologica.eu
  • Website: Ecologica.eu/symposium

Tekst en foto's: Ecologica (leadfoto: drooggevallen ven)