bruine vuurvlinder - primair

Stikstof en de bruine vuurvlinder

SoortenNL
1-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de bruine vuurvlinder.

De bruine vuurvlinder is gevoelig voor een teveel aan stikstofDe bruine vuurvlinder is een schaarse vlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden van de Veluwe, Drenthe en delen van Twente. De vlinder staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. De laatste tien jaar laat de soort een sterke afname zien.

De bruine vuurvlinder is op veel plaatsen verdwenen omdat door de hoge stikstofdepositie de variatie van het leefgebied is afgenomen. Bovendien zorgt die stikstof ervoor dat de samenstelling van de waardplanten voor de rupsen, schapenzuring en veldzuring, verandert, waardoor die minder geschikt worden als voedsel. Maar naast stikstof spelen ook verdroging en isolatie een rol – veel overgebleven populaties zijn te klein om duurzaam te blijven bestaan en er is geen verbinding met andere populaties in de buurt.

Op sociale media, zoals Twitter, Instagram en Facebook wordt ook veel over stikstof en de invloed op natuur en soorten geplaatst. Zoek bijvoorbeeld op de hashtag #laatdenatuurnietstikken.

Tekst en foto’s: SoortenNL