veenbesparelmoervlinder - primair

Stikstof en de veenbesparelmoervlinder

SoortenNL
3-OKT-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de veenbesparelmoervlinder.

De zeer zeldzame veenbesparelmoervlinderDe veenbesparelmoervlinder is een zeer zeldzame vlinder van hoogveen en restanten van hoogveengebieden. De veenbesparelmoervlinder staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst. Op een paar plekjes in Drenthe komt de soort nog voor, maar ook daar heeft hij het moeilijk. De veenbesparelmoervlinder vliegt van half mei tot half juli in één generatie. De vlinders voeden zich vooral met nectar van gewone dophei. De rupsen zijn gespecialiseerd op de kleine veenbes, een plant van zeer voedselarme omstandigheden. De rupsen leiden een verborgen bestaan en zitten meestal weggekropen tussen het mos.

De achteruitgang van de veenbesparelmoervlinder heeft onder andere te maken met de grote hoeveelheid stikstof die in de veentjes terecht komt. Hierdoor komt er te veel bosopslag en groeit het leefgebied dicht. Bomen verdampen bovendien veel water, waardoor het veen verder verdroogt dan al door grondwateronttrekking vanuit het omringende gebied gebeurt. Een ander probleem is de versnippering van de kleine hoogveenrestanten waarin ze kunnen overleven, en ook klimaatverandering is ongunstig voor deze noordelijke soort.

Tekst en foto’s: SoortenNL