duinviooltjes - primair

Stikstof en het duinviooltje

SoortenNL
3-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag het duinviooltje.

Duinviooltje, met als inzet kleine parelmoervlinderHet duinviooltje, een variatie van het driekleurig viooltje, vind je op de zandgronden in de duinen. De plant groeit vaak op plaatsen waar konijnen de grond hebben omgewoeld en waar konijnenkeutels de grond een klein beetje bemest hebben. Het zijn prachtige bloemetjes, maar door een overdaad aan stikstof is dit viooltje nogal in de verdrukking geraakt. Dat is niet alleen zonde van de kleurrijke vrolijkheid in de duinpannetjes, maar ook van andere soorten die het duinviooltje gebruiken.

De rupsen van de kleine parelmoervlinder bijvoorbeeld, waarvan de belangrijkste waardplant duinviooltje is. Geschikte viooltjes voor de kleine parelmoervlinder groeien op droge, zonnige plaatsen in een open vegetatie. Door de stikstof gaan de viooltjes achteruit, maar ook de open, droge en zonnige plekken verdwijnen. De kleine parelmoervlinder is een schaarse soort, die de laatste tien jaar een matige afname laat zien. De soort staat op de Rode Lijst als kwetsbaar.

Ook veel andere parelmoervlinders hebben viooltjes nodig en er zijn veel meer dieren die aan viooltjes gebonden zijn, zoals de viooltjessnuittor en de kleine viooltjesmot. 

Op sociale media, zoals Twitter, Instagram en Facebook wordt ook veel over stikstof en de invloed op natuur en soorten geplaatst. Zoek bijvoorbeeld op de hashtag #laatdenatuurnietstikken.

Tekst en foto’s: SoortenNL