Gewoon varkensoor

Stikstof en gewoon varkensoor

SoortenNL
5-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag het gewoon varkensoor

Gewoon varkensoor is gevoelig voor stikstofGewoon varkensoor is een paddenstoel die je vindt in loofbossen op de pleistocene zandgronden en in de duinen. Je vindt hem vooral op plaatsen waar de strooisellaag dun is. Hij leeft samen met bomen, vooral beuk en eik. De paddenstoel levert water en mineralen aan de boom en krijgt daarvoor van de boom suikers terug. Hij staat als kwetsbaar op de Rode Lijst.

Vanaf de jaren zestig zijn veel paddenstoelen die samenleven met bomen in Nederland sterk achteruitgegaan door de sterk toegenomen hoeveelheid stikstof in bossen. Vanaf de jaren negentig is de hoeveelheid stikstof gedaald. Daarvan heeft onder andere gewoon varkensoor geprofiteerd. De soort nam duidelijk toe. Omdat paddenstoelen snel reageren op stikstof zien we vanaf circa 2010, toen de daling van stikstof stopte en met name de hoeveelheid ammoniak licht steeg, echter een stabilisering die de toename een halt toeriep. Gewoon varkensoor blijkt ook gevoelig voor droogte. In erg droge jaren verschijnen er slechts weinig exemplaren.

Op sociale media, zoals Twitter, Instagram en Facebook wordt ook veel over stikstof en de invloed op natuur en soorten geplaatst. Zoek bijvoorbeeld op de hashtags #laatdenatuurnietstikken en #nietzondernatuur. Als je actief bent op een van deze fora, plaats daar dan mooie natuurfoto’s met deze hashtags.

Meer informatie over stikstof en paddenstoelen vindt u in deze nieuwsbrief.

Tekst: SoortenNL
Foto’s: Marijke Verhagen, Saxifraga