Beheerdersdag

Meer dan 500 bos- en natuurbeheerders delen kennis en ervaringen op de Beheerdersdag

Bosgroepen
27-SEP-2022 - Afgelopen vrijdag vond de 14e editie van de Beheerdersdag plaats op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Bos- en natuurbeheerders, ecologen en onderzoekers werden door hun vakgenoten op de nieuwste inzichten getrakteerd.

De Beheerdersdag is een initiatief van de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met twaalf andere betrokken partners. Al veertien jaar delen we op deze dag praktische, nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter kunnen uitvoeren. Met een programma bestaande uit ongeveer veertig verschillende presentaties, workshops en excursies viel er ook dit jaar weer veel te kiezen voor de bezoekers. De dag was, na twee online edities, weer volledig uitverkocht.

Van 'De wolf als bosbeheerder?' tot 'Klimaatslimme boomsoorten'

Er kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld de staat van het Nederlandse bos, welke maatregelen kunnen we nemen om bos en natuur veerkrachtiger te maken, en welke boomsoorten zijn toekomstbestendig? Er waren presentaties over onze waardering van het Nederlandse landschap en zelfs over spirituele waarden in het bosbeheer. Ook de wolf als bosbeheerder kwam voorbij, net als de nieuwe boomziekte roetschorsschimmel en lymevaccinatieonderzoek in Nederland. Er waren nieuwe samenwerkingsinitiatieven, bijvoorbeeld rond het gebruik van restmaterialen zoals kalkkorrels of kalksteen in paden om bodemverzuring tegen te gaan. En handvatten voor diervriendelijk maaibeheer.

Tussen de presentaties en workshops door was er tijd voor lunch, bijpraten en een bezoek aan de informatiemarkt

"Leuk om collega-terreinbeheerders te spreken"

Ariët Kieskamp, onderzoeker landschapsecologie bij Bosgroep Midden Nederland, was ook aanwezig. Zelf gaf ze een presentatie over eigenschappen en kwaliteit van bosgroeiplaatsen als basis voor herstelmaatregelen.
Ariët: "Het was een hele goede dag. Leuk om collega-terreinbeheerders op zo’n dag te spreken; je krijgt er weer goede zin van! De presentaties waren goed bezocht. Mijn presentatie liet zien hoe de bosgroeiplaatsen de afgelopen 150 jaar zijn veranderd, op basis van Gelderland-breed onderzoek. Daarna lichtte ik onze beslisboom Revitalisering Bosbodems toe. Deze beslisboom stelden wij als Bosgroepen op voor beheerders, op basis van diverse bosgroeiplaatsonderzoeken. Met als doel: passende maatregelen voor gezondere, veerkrachtigere bosgroeiplaatsen."

Ariët Kieskamp tijdens haar presentatie over bosgroeiplaatsen

Meer 'groene' studenten

Ieder jaar komen er meer studenten van groene onderwijsinstellingen, zoals Van Hall Larenstein, Yuverta, Zone.college en de WUR naar de Beheerdersdag. Zo levert Van Hall Larenstein jaarlijks een klas die vrijwillig als zaalwacht meewerkt. Dit jaar werkten studenten van Yuverta mee aan de workshop 'Onderwijs en Arbeidsmarkt'. Ariët Kieskamp: "Mooi om te zien dat onze toekomstige collega's hier kennis op komen doen en de organisaties - hun toekomstige werkgevers – leren kennen. Ook wij ervaren een krappe arbeidsmarkt, daarom investeren we als Bosgroepen veel in stageplekken en bijvoorbeeld BBL-trajecten. Natascha de Vreede, leerling-beheerassistent bij onze Bosgroep, is daar een mooi voorbeeld van!" 

Natascha de Vreede bij de informatiekraam van de Bosgroepen

Beleid versus beheerpraktijk

Dit jaar was ook het ministerie van LNV aanwezig op de Beheerdersdag. Directeur Natuur, Donné Slangen, was betrokken bij de opening en verzorgde een workshop. In 'Beleid vs. de beheerpraktijk' ging hij met de aanwezigen in gesprek over voorbeelden waar beleid schuurt met de beheerpraktijk. Een mooie kans voor de aanwezige bos- en natuurbeheerders die dagelijks buiten bezig zijn en te maken hebben met veel regelgeving en grote opgaven. Kortom: de dag bracht veel en diverse informatie voor alle aanwezigen.

Meer informatie

  • Binnenkort is veel van de informatie van de 14e editie van de Beheersdag ook terug te vinden op de website
  • De Beheerdersdag vindt jaarlijks plaats in september en wordt georganiseerd door de Bosgroepen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN-Natuurkennis, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf

Tekst en foto's: Bosgroepen (leadfoto: Lammert Kragt, Staatsbosbeheer, tijdens zijn presentatie 'Planten voor de toekomst')