Hoe houden we de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart actueel?

Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu
28-SEP-2022 - Voor de inrichting en het beheer van Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland. Wat je precies met deze kaarten kunt doen en hoe ze actueel worden gehouden is te lezen in de storymap die Wageningen Environmental Research onlangs ontwikkeld heeft.

De Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland geven informatie over bodem en terreinvormen in ons land. Bijvoorbeeld over de grondsoort, de dikte en samenstelling van bodemlagen, de ontstaanswijze en het reliëf van landvormen, en hoe water zich daarin beweegt. Die informatie is nodig bij het beheer en de inrichting van gebieden voor woningbouw, landbouw, natuur of waterberging. Daarom is het belangrijk dat de kaarten actueel zijn. Wageningen Environmental Research beheert en onderhoudt de kaarten. Ieder jaar worden boringen, veldopnamen en digitale karteringen gedaan om de kaarten bij te werken met nieuwe gegevens en inzichten. Deze gegevens worden verwerkt in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een publieke databank met gegevens over de Nederlandse ondergrond.

Storymap

Om inzichtelijk te maken hoe de Bodemkaart en de Geomorfologische Kaart actueel worden gehouden en wat je ermee kunt doen is een storymap – een kaartverhaal – gemaakt. De storymap laat zien hoe de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart in 2020 en 2021 zijn vernieuwd in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en in de Gelderse Vallei. Op beide kaarten is meer detail aangebracht. Op de Geomorfologische Kaart zijn daarnaast nieuwe landvormen aangegeven en zijn terreinvormen onder een deel van het stedelijk gebied gereconstrueerd.

Toepassing Bodemkaart en Geomorfologische Kaart

In de storymap worden ook voorbeelden gegeven van de toepassing van beide kaarten. Dat doen we aan de hand van de Blauwe Omgevingsvisie, een langetermijnvisie tot 2050 van het waterschap Vallei en Veluwe. Hierbij wordt onder meer getoond dat informatie over het bodemtype nodig is om te bepalen welke maatregelen op landbouwgronden kunnen helpen om organische stof vast te leggen in de bodem. Dit gebeurt om de sponswerking van de bodem te vergroten, koolstof vast te leggen en zo een vitale bodem te krijgen.

Ontsluiting beide kaarten

De Bodemkaart en Geomorfologische Kaart worden ontsloten via het portaal BROloket en via het portaal van het Bodemkundig Informatiesysteem Nederland: Bodemdata.nl.

Meer informatie

Tekst: WOT Natuur & Milieu
Foto: Simone Verzandvoort