Natuurberichten

Uitgever: WOT Natuur & Milieu

Deel deze pagina

Pagina 1 van 2 - 13 Resultaten

Uit de jaarlijkse monitoring van de otterpopulatie in Nederland door Wageningen Environmental Research blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in 2020 minder gegroeid is dan in voorgaande jaren. De verkeersmortaliteit blijft..


Lees verder 26 december 2021   3 wkn oud
Eider

In de Nederlandse Waddenzee worden jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels. Uit de recent gepubliceerde resultaten van 2019 blijkt dat er voor de meeste soorten nog geen herstel is van..


Lees verder 9 november 2021   2 mnd oud
Netwerk Ecologische Monitoring

Het Netwerk Ecologische Monitoring verzamelt in opdracht van de overheid structureel natuurdata in Nederland. Dit stelt beleidsmakers en beheerders in staat om hun plannen te baseren op en te onderbouwen met goede, betrouwbare..


Lees verder 27 september 2021   3 mnd oud

De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is..


Lees verder 26 juni 2021   6 mnd oud
Mosselbank

Wageningen Marine Research bestudeert al meer dan 25 jaar de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Een groot deel van de bestudeerde banken blijkt zich te kunnen handhaven sinds de..


Lees verder 3 maart 2021   10 mnd oud
Ecosysteemdiensten

De Nederlandse samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan een duurzame voorziening van..


Lees verder 16 februari 2021   11 mnd oud
Europes hamster

De afgelopen decennia zijn in Nederland tientallen diersoorten geherintroduceerd. Een overzicht hiervan is nu verschenen in het boek ‘Gewilde Dieren’. Wageningen Environmental Research (WENR) monitort de populaties van de Europese..


Lees verder 24 januari 2021   11 mnd oud
Meten wat er leeft - De kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring

Wat komt er allemaal kijken bij het monitoren van natuurgegevens in Nederland? En wie werken hier allemaal aan mee? Lees het in ‘Meten wat er leeft’, een brochure over de kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische..


Lees verder 27 november 2020   1 jaar oud
HappyHIer

In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. Een groot burgeronderzoek van Wageningen Environmental Research laat echter zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse typen groene..


Lees verder 14 november 2020   1 jaar oud
Ooijpolder landschap

Uit de zojuist verschenen Balans van de Leefomgeving blijkt dat het nog steeds niet goed gaat met onze leefomgeving en dat de opgaven op het vlak van o.a. klimaat, natuur, grondstoffengebruik en woonomgeving alleen urgenter..


Lees verder 9 september 2020   1 jaar oud

Archief