Nieuwe vondst van het zeer zeldzame Rood oorzwammetje

Nederlandse Mycologische Vereniging
12-OKT-2022 - Eind augustus 2014 werd in Flevoland een voor Nederland nieuw soort oorzwammetje gevonden. Vijf dagen later werd deze soort, met opvallende vermiljoen kleur, ook ontdekt in de provincie Zeeland. Er werd na deze snelle tweede vondst in eerste instantie gedacht dat dit oorzwammetje ons land snel zou veroveren. Acht jaar verder en het aantal vindplaatsen in ons land staat nog maar op negen vondsten.

Rood oorzwammetje of Vermiljoen oorzwammetje

Crepidotus cinnabarinus

Op 4 oktober jongstleden werd door Piet Brouwer in het Amsterdamse bos een aantal prachtige Crepidotus cinnabarinus exemplaren gevonden. In de volksmond wordt dit oorzwammetje eigenlijk al vanaf zijn eerste vondst in Nederland 'Rood oorzwammetje' genoemd. Of dat de ware naam zal blijken te zijn, is nog maar de vraag. Op de Verspreidingsatlas van het NDFF staat Crepidotus cinnabarinus aangegeven, maar nog geen Nederlandse naam. Crepidotus is inderdaad de genusnaam van de Nederlandse oorzwammetjes. Cinnabarinus betekent 'vermiljoen',  uitgaande van de Latijnse soortnaam zou dit zwammetje dus Vermiljoenoorzwammetje moeten heten. Er komen in Nederland tenslotte ook Vermiljoengordijnzwam (Cortinarius cinnabarinus) en Vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus) voor. Het beste is om Crepidotus cinnabarinus voorlopig maar Rood oorzwammetje te noemen, totdat er een besluit is genomen door de Nederlandse namencommissie.

Crepidotus cinnabarinus

Voorkomen

Het Rood oorzwammetje werd  in 1895 voor het eerst beschreven voor de wetenschap met een vondst in de Verenigde Staten. In 1943 werd een vondst in Denemarken als nieuwe soort voor de wetenschap beschreven, nota bene onder dezelfde wetenschappelijke naam Crepidotus cinnabarinus. Daarna volgde nog een aantal vondsten in andere Europese landen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het Rood oorzwammetje,  behalve in de Verenigde Staten, ook in Europa thuis hoort. Het blijft bij paddenstoelen soms moeilijk vast te stellen of het om een exoot gaat of om een soort die op eigen kracht ons land heeft bereikt.

Verspreidingskaartje Crepidotus cinnabarinus

Meestal spreken we bij paddenstoelen alleen van exoten als we het hebben over soorten die vanuit andere continenten zijn ingevoerd. Vaak gaat het dan over soorten die lange tijd heel zeldzaam blijven en zich dan toch plotseling sneller gaan verspreiden en in aantal toenemen. Of dat ook in Nederland gaat gebeuren, is afwachten. De tijden zijn veranderd. De zachte winters en de lange droge periodes tijdens de zomers zijn medebepalend hoe succesvol paddenstoelen zullen zijn. Het Rood oorzwammetje komt van oorsprong uit het oosten en noorden van de Verenigde staten. Met zijn voorkomen in negen atlasblokken is dit oorzwammetje in Nederland nog steeds erg zeldzaam.

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto’s: Piet Brouwer