Landelijke Dag van Sovon op 26 november

Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-NOV-2022 - Op zaterdag 26 november is het weer zo ver: de Landelijke Dag van Sovon. Een bomvol programma met lezingen van topsprekers en een beurs met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties uit heel Nederland.

Twee jaar lang hebben we het moeten doen met een digitale editie. Voor de 45e editie van de Landelijke Dag hopen we toch echt terug te keren naar de vertrouwde locatie in De Reehorst in Ede. Met lezingen in vier zalen, een goed gevulde beursvloer, een jeugdprogramma en natuurlijk een dag vol ontmoetingen.

Zoals gebruikelijk kan de bezoeker aan de Landelijke Dag kiezen uit een breed programma met lezingen van bevlogen vogelonderzoekers. Met deze keer bijzondere aandacht voor soortgericht onderzoek, vogelbescherming en vogelgriep. Vooral dat laatste onderwerp is helaas erg actueel. Dit jaar beleefden we de zwaarste uitbraak van vogelgriep in Europa ooit gemeten. Miljoenen landbouwdieren zijn geruimd en de ziekte blijft zich uitbreiden onder wilde vogels. ErasmusMC viroloog Thijs Kuiken vertelt er alles over in zijn lezing.

Elke vogel zingt zijn eigen lied

Vogelonderzoek is geen one size fits all. Elke vogelsoort stelt specifieke eisen aan het landschap, klimaat en voedselbeschikbaarheid. Diverse experts vertellen over soortgericht onderzoek waarmee we onze kennis over individuele soorten vergroten. Kennis die noodzakelijk is voor effectieve bescherming. Zo zijn er lezingen over onder andere de Middelste bonte specht, Tureluurs, Slanke kiekendieven en Steenlopers.

In 2022 besteedden Sovon en Vogelbescherming extra aandacht aan de Merel. Het is een van onze meest algemene broedvogels, maar in de steden en de bossen heeft hij het moeilijk. Bernice Goffin (Sovon) en Marjanne Klok (Vogelbescherming) vertellen over de eerste resultaten van het onderzoek in het Jaar van de Merel. 

In de bescherming van vogels gaat veel aandacht uit naar natuurgebieden en bedreigde soorten. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze directe leefomgeving ook voldoende kwaliteit houdt voor vogels? Vogelbescherming Nederland legt uit wat zij doen om algemene vogels algemeen te houden.

Wees erbij

Iedereen met belangstelling voor vogels is welkom op de Landelijke Dag. Meld je vooraf aan via Sovon.nl/landelijke-dag/aanmelden. Leden van Sovon, NOU en Vogelbescherming, en vrijwilligers kunnen kiezen voor een ticket met aangepast tarief.

Organisatie

De Landelijke Dag wordt georganiseerd door Sovon in samenwerking met Vogelbescherming, Vogelinformatiecentum Texel en de NOU. Technolyt is hoofdsponsor van de Landelijke Dag.

Tekst: SOVON
Foto: Harvey van Diek