Mobiele telefoons

Diepzeemijnbouw is schadelijk en onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing

WWF Nederland
2-DEC-2022 - De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag, kan met maar liefst 58 procent worden verminderd. Dat is mogelijk door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Dat is goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinningsindustrie in de diepzee worden voorkomen.

De vraag naar kritische mineralen kan van nu tot 2050 met wel 20 tot 58 procent worden verminderd. Dit blijkt uit de modellen in het nieuwe rapport The Future Is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition (pdf: 2,3 MB) van Europa’s grootste onderzoeksorganisaties SINTEF. Dit is mogelijk met behulp van nieuwe technologie, modellen voor de circulaire economie en door recycling.

Energietransitie niet ten koste van ecosystemen

"De mijnbouwindustrie en haar investeerders proberen de bezorgdheid over de klimaatcrisis aan te wenden om winst te maken met diepzeemineralen. WWF heeft dit onderzoek laten uitvoeren om een op wetenschappelijke gegevens gebaseerd tegenargument te bieden. We moeten dringend overschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, maar niet ten koste van uitgestrekte, ongerepte, biodiverse ecosystemen in de diepzee, die ook belangrijke koolstofopslagplekken zijn", zegt Jessica Battle, leider van WWF’s ‘No Deep Seabed Mining Initiative’.

Een vermindering van 30 procent voor alle onderzochte kritische mineralen - nikkel, mangaan, kobalt, koper, platina, lithium en zeldzame aardelementen - kan worden bereikt door de toepassing van nieuwe hernieuwbare technologieën. Verminderingen zijn vooral opmerkelijk voor kobalt, nikkel en mangaan, waar 40 tot 50 procent van de vraag naar mineralen kan worden verminderd door over te schakelen op solid-state (vaste stof) en lithium-ijzerfosfaatbatterijen.

Wat is mijnbouw in de diepzee?

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Ontrafeld: Diepzee mijnbouw (Bron: WWF)

Circulair is de oplossing

Modellen voor een circulaire economie kunnen de vraag nog eens met 18 procent verminderen. Dit kan op korte termijn worden bereikt door de levensduur van technologieën tussen nu en 2030 te verlengen. Naarmate de voorraden kritische mineralen groeien, kan meer aan de vraag worden voldaan door recycling. In 2050 kan de circulaire economie waarschijnlijk alle benodigde mineralen leveren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat aan de vraag op korte en middellange termijn kan worden voldaan met reserves van de huidige mineralen die op het land worden gewonnen. Wel wordt benadrukt dat deze moeten worden beheerd met regels en richtlijnen voor sociale en milieuverantwoordelijkheid, zoals het Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Gezondheid oceanen niet verder aantasten

"De bestaande druk op de oceanen en het feit dat de diepzee een groot aantal onontgonnen en onbestudeerde ecosystemen bevat, betekenen dat te allen tijde uiterste voorzichtigheid geboden is. In plaats van extra stressfactoren toe te voegen die de gezondheid van de oceanen verder aantasten, moeten we prioriteit geven aan de bescherming en het herstel van de oceanen. Gezonde oceanen helpen in onze strijd tegen klimaatverandering en kunnen de mensheid in de toekomst sociale, economische en culturele voordelen bieden", aldus Battle.

Verbod op diepzeemijnbouw

Carl Königel, adviseur Public Affairs bij WWF-Nederland: "Dit rapport laat zien dat we de diepzee met rust kunnen laten als we nu wereldwijd volledig inzetten op een circulaire economie waarin we metalen en mineralen recyclen. Gelukkig zijn steeds meer landen voor een moratorium of zelfs een verbod op diepzeemijnbouw, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Chili, Palau en Nieuw-Zeeland." 

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto: Ella Kiviniemi, WWF
Film: WWF