Wereldwijd akkoord om natuurverlies tegen te gaan: mijlpaal voor mens en natuur

WWF Nederland
23-DEC-2022 - Op de VN-Biodiversiteitsconferentie in Montreal is een historisch akkoord bereikt om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen in herstel. In 2030 moet de neergaande lijn zijn gestopt en dertig procent van het aardoppervlak een beschermde status hebben.

De wereldwijde doelstelling 30x30 – 30 procent in 2030 – wordt gezien als het equivalent van de 1,5 graad in het Klimaatakkoord van Parijs.

WWF is blij met het doel om wereldwijd ten minste 30 procent van het land, het zoet water en de oceanen te beschermen, en dat de rechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en hun bijdragen aan de bescherming van natuur, worden erkend. Tegelijkertijd waarschuwen we er wel voor dat de doelstelling 30x30 kan worden ondermijnd als bijvoorbeeld niet-duurzame productie en consumptie niet op landelijk niveau worden aangepakt.

Op naar een natuurpositieve wereld

"Het bereiken van overeenstemming over een gemeenschappelijk mondiaal doel is een overwinning voor mens en planeet. Het akkoord zal als leidraad dienen voor gezamenlijke en onmiddellijke actie om het verlies aan natuur tegen 2030 een halt toe te roepen en te keren.

Het is een duidelijk signaal en moet de springplank zijn voor actie van regeringen, bedrijven en de samenleving om over te stappen op een natuurpositieve wereld, ter ondersteuning van klimaatmaatregelen en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling", aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International.

Geen tijd meer voor uitstel

"De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor het behoud van onze natuurlijke wereld, en biodiversiteit heeft nog nooit zo hoog op de politieke en zakelijke agenda gestaan. Maar de overeenkomst kan worden ondermijnd door trage uitvoering en het niet zorgen voor de beloofde middelen. Er ontbreekt ook een ratificatiemechanisme dat regeringen ertoe verplicht meer actie te ondernemen als de doelstellingen niet worden gehaald.

Deze overeenkomst moet onmiddellijk worden uitgevoerd, geen excuses, geen uitstel – de natuur en wij allen die ervan afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud, onze economie en ons welzijn hebben lang genoeg gewacht. De regeringen hebben in Montreal de juiste kant van de geschiedenis gekozen, maar de geschiedenis zal ons allen beoordelen als we de belofte die we vandaag hebben gedaan niet nakomen," voegt Lambertini eraan toe.

Gnoes

Afschaffing schadelijke subsidies

Eén van de meest omstreden onderwerpen tijdens de onderhandelingen was het financieringspakket dat met name de ontwikkelingslanden moet helpen de afspraken om de natuur te beschermen waar te maken. WWF prijst daarom de toezegging van regeringen om subsidies die schadelijk zijn voor de natuur af te schaffen én de bredere toezegging om ten minste 200 miljard dollar per jaar te mobiliseren voor natuur vanaf 2030. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2020.

En nu aan de slag

Het is nu heel belangrijk dat de landen de overeenkomst uitvoeren. Dit houdt in dat de overeenkomst moet worden omgezet in ambitieuze plannen voor elk land en beleidsmaatregelen die zijn afgestemd op de omvang van de natuurcrisis. De landen moeten hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen aanpassen aan de wereldwijde doelstelling om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 om te buigen.

Hoopvol

"Het vandaag goedgekeurde akkoord geeft de natuur een kans op herstel in een wereld die momenteel verdeeld is. WWF vindt het bijzonder bemoedigend dat de manier waarop gesproken wordt over de bescherming van planten- en diersoorten in de uiteindelijke overeenkomst aanzienlijk is verbeterd. Een toezegging om het uitsterven van soorten tegen 2030 een halt toe te roepen is het minimale ambitieniveau dat nodig is in het licht van mislukkingen in het verleden en een toenemende uitstervingscrisis," zegt Lin Li, Senior Director of Global Policy and Advocacy bij WWF International.

"De missie van de overeenkomst om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen en om te keren heeft de juiste ambitie, maar als we de doelstellingen en streefcijfers bij elkaar optellen, zijn ze op zichzelf niet genoeg om dit te bereiken. Er ontbreekt bijvoorbeeld een cijfermatige doelstelling om de ecologische voetafdruk van productie en consumptie te verminderen.

Dit is teleurstellend en vereist dat regeringen op nationaal niveau actie ondernemen. Toch zijn we hoopvol gestemd. Twee weken geleden hadden we nog een berg meningsverschillen op te lossen. Uiteindelijk vertrekken we met een akkoord dat ten minste een begin maakt met het helen van onze relatie met de natuur," voegt Li eraan toe.

Tekst: WWF Nederland
Foto: Staffan Widstrand, WWF; Martin Harvey, WWF