Schijnklimopereprijs

Schijnklimopereprijs wint terrein

FLORON
8-MRT-2023 - ‘Let op de Schijnklimopereprijs’ luidde het artikel in voorjaar 2016 dat werd gepubliceerd op Nature Today. Nu, zeven jaar later, maken we de balans op: hoe staat het ervoor met de uit Zuid-Europa afkomstige Schijnklimopereprijs in Nederland?

De zomers worden warmer en droger, de winters zachter. In Nederland vinden steeds meer soorten uit zuidelijke streken een plekje in de stad en de natuur. De Schijnklimopereprijs (Veronica cymbalaria) is een voorbeeld van de mediterranisering van de Nederlandse Flora.

Verspreiding Schijnklimopereprijs in Nederland. De enige waarneming vóór 2015 werd gedaan in Hoek van Holland

Verspreiding in Nederland

In 2016 verscheen het artikel ‘Let op de Schijnklimopereprijs’ op Nature Today. Destijds waren maar vier waarnemingen in onze contreien bekend: twee in Nederland en twee in België. Mede dankzij het artikel zijn floristen en liefhebbers bekend geraakt met Schijnklimopereprijs; het leidde de afgelopen jaren tot veel nieuwe vondsten verspreid in zowel Nederland als België. Inmiddels telt de Schijnklimopereprijs in Nederland 31 atlasblokken (vakken van 5 bij 5 kilometer). De voorkeur van Schijnklimopereprijs lijkt vooral te liggen in urbane gebieden: in steden en dorpen en daar voornamelijk op begraafplaatsen en in plantsoenen.

Gezien het jaarlijkse aantal nieuwe vondsten staat de Schijnklimopereprijs niet stil en zal vermoedelijk meer en meer worden gevonden. Het loont om vroeg in het jaar, gedurende de bloeiperiode van Klimopereprijs, op zoek te gaan naar de Schijnklimopereprijs.

Herkenning

De Schijnklimopereprijs lijkt sterk op de algemeen in Nederland voorkomende Klimopereprijs (Veronica hederifolia). Beide ereprijzen zijn laag blijvende, liggend-opstijgende, éénjarige kruiden en bloeien vroeg in het voorjaar (begin maart tot mei). Met bloemen en/of vruchten is de Schijnklimopereprijs gemakkelijk te herkennen: de bloemen zijn helemaal wit en de vruchten sterk behaard. Onderstaande tabel benoemt de belangrijkste verschillen tussen beide soorten.

  Klimopereprijs

(Veronica hederifolia)

Schijnklimopereprijs

(Veronica cymbalaria)

Bloemkleur Blauwachtig tot bleek lila: soms vrijwel wit, maar dan blauw, paars of roze dooraderd Wit
Kelkbladen Spits met hartvorige voet Omgekeerd eirond, stomp
Vrucht Kaal Lang behaard
Bladvorm Blad met 3-5(-7) lobben Blad met 5-7(-9) lobben

Vergeleken met de Klimopereprijs (links) heeft de Schijnklimopereprijs (rechts) grotere bloemen die helemaal wit van kleur zijn

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen van Schijnklimopereprijs kan je doorgeven via VERA of Waarneming.nl. VERA is de invoer-app voor de NDFF Verspreidingsatlas. 

Meer lezen over Schijnklimopereprijs? In het digitale tijdschrift Dumortiera verscheen in 2016 een artikel over de eerste vondsten van Schijnklimopereprijs in België en Nederland.

Tekst: Stef van Walsum, FLORON
Foto's: Stef van Walsum; Willem Braam
Kaart: FLORON / NDFF Verspreidingsatlas