gewone veldbies

Natuurjournaal 29 april 2023

Nature Today
29-APR-2023 - Gewone veldbies bloeit onopvallend en nijlgans verdedigt nest.

Biezen lijken wel wat op stugge grassen. Gewone veldbies staat nu in bloei en dat ziet er toch heel anders uit dan bij grassoorten. Bovenaan de stengel staan meerdere bloemhoofdjes bij elkaar, elk met meerdere bloemen. Die maken een wat verdorde indruk, maar dat komt omdat de schutbladeren van de bloemen bruin zijn. Van dichtbij zie je dat de mannelijke en vrouwelijk bloeiwijzen lichtgeel zijn. Ze hoeven ook niet op te vallen, want ze worden door de wind bestoven. Gewone veldbies groeit in laagblijvende graslanden die niet bemest worden. Vooral op zandgronden, daar is het een algemene plant, terwijl ze op klei nauwelijks voorkomt.

Nijlganzen hebben een donkere vlek rond het oog, de jonge ganzen krijgen die vlek pas na de rui

In het westen en noorden en langs de rivieren voelt de nijlgans zich juist thuis. Deze vogel wordt weliswaar door sommigen verguisd, maar daar trekt ze zich niks van aan. Wel als je in de buurt komt: dan blazen ze agressief naar je om je weg te jagen. Zeker nu, want veel nijlganzen hebben een nest of al jonge kuikens. Ze nestelen op de grond, bijvoorbeeld op de oever onder een struik. Maar ook in boomholtes of in nesten van andere vogels. Die moeten wel groot genoeg zijn, oude nesten van blauwe reigers bijvoorbeeld. Of zelfs een nest van een buizerd of havik midden in het bos. Zodra de kuikens groot zijn, trekt de hele familie weer naar het water.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Ed Stikvoort, Saxifraga; Piet Munsterman, Saxifraga