Rietzanger

Natuurjournaal 27 april 2024

Nature Today
27-APR-2024 - Luister naar krassende rietzangers en nijlganzen op het nest.

Koningsdag en meivakantie, dat betekent dat je weer kan zoeken en luisteren naar rietvogels. We hadden het al over de geheimzinnige snor en ook de rietzanger is weer te horen. Die is een stuk algemener en zingt bovendien volop en de hele dag door. Als er maar wat riet is, want ze heten niet voor niets zo. De krassende zang laten ze vaak horen vanuit bovenin een rietstengel of struikje, kijk en luister op dit filmpje. Ze zijn een stuk minder schuw dan sommige andere rietvogels, op zoek dus!

Nijlgans met pullen

Veel nijlganzen hebben nu een nest of al jonge kuikens. Ze nestelen op de grond, bijvoorbeeld op de oever onder een struik, maar ook in boomholtes of in nesten van andere vogels. Die moeten wel groot genoeg zijn, oude nesten van blauwe reigers bijvoorbeeld. Of zelfs een nest van een buizerd of havik midden in het bos. Zodra de kuikens groot zijn, trekt de hele familie weer naar het water.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Joerg Mager, Saxifraga; Piet Munsterman, Saxifraga