oranjetipje man - primair

Webinar ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’

BIJ12, NDFF
12-MEI-2023 - Op 26 mei 2023 organiseert BIJ12 in samenwerking met LNV, WUR, CBS, OU en SoortenNL een webinar met de titel ‘Wat zijn natuurdata en wat kunnen we ermee?’. In het webinar dat plaatsvindt van 10.00 tot 11.00 uur laten verschillende experts zien wat natuurdata precies zijn en wat we er op dit moment wel en niet mee kunnen.

Geen land weet zoveel van zijn natuur als Nederland, maar toch kunnen sommige specifieke informatievragen over natuur nog niet altijd goed worden beantwoord. In Nederland is druk op de ruimte zeer hoog is het passen en meten hoe verschillende functies met elkaar verenigd kunnen worden. De vraag om goede en gedetailleerde natuurdata neemt daardoor enorm toe.

Aanbod groeit

Tegelijk groeit ook het aanbod: er zijn steeds meer vrijwilligers die waarnemingen doen, maar er is ook betere software, meer technologie en er zijn betere statistische rekenmethoden. We weten heel veel, maar nog lang niet alles. Bovendien is de natuur een dynamisch onderzoeksobject, dingen veranderen.

Informatiedoelen

In het webinar natuurdata laten verschillende experts zien wat natuurdata precies zijn en wat we er op dit moment wel en niet mee kunnen. Het biedt een kijkje onder de motorkap. Er is aandacht voor wat waarnemingen precies zijn en hoe die worden gecontroleerd. Ook is er aandacht voor de informatiecyclus van het Netwerk Ecologische Monitoring: welke informatiedoelen liggen er aan ten grondslag en met welke protocollen wordt er gewerkt?

Meetprotocollen

We gaan in op de Nationale Databank Flora en Fauna en hoe die gestructureerd is, wat er in opgeslagen zit en wat juist niet. Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft een toelichting bij de validatie van meetprotocollen en hoe Rode Lijsten en aantalstrends worden berekend. Vanuit de Open Universiteit en Wageningen Universiteit en Research wordt een toelichting gegeven bij hoe de staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald.

Vragen

Tijdens het webinar is gelegenheid voor het stellen van vragen in de Q&A. Een team van experts uit verschillende organisaties zit klaar om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De vragen en antwoorden worden achteraf beschikbaar gesteld. U kunt zich aanmelden via deze link.

Tekst: BIJ12
Foto: Kars Veling (leadfoto: oranjetipje)