Flamboyant tree.

Natuurlijke bossen nieuw leven inblazen om de voedselzekerheid te verbeteren

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Public Entity Saba
16-SEP-2023 - De komende drie jaar zal Public Entity Saba (PES) een herbebossingsproject uitvoeren om natuurlijke bossen te herstellen, de lokale voedselproductie te verbeteren en het imago van Saba als groene bestemming te versterken.

Het planten van meer dan 5000 bomen zal Saba helpen niet alleen een mooier en groener eiland veilig te stellen, maar ook verse groenten en fruit aan de lokale bevolking te bieden en praktische kansen te bieden om meer te leren over herbebossingstechnieken. Dit project sluit aan bij de strategische doelstellingen van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020 – 2030 (NMBP).

Doelen en doelstellingen

Door de jaren heen zijn de tropische en droge bossen van Saba negatief beïnvloed door orkanen, minder regenval als gevolg van klimaatverandering en rondzwervende geiten. Dit heeft geresulteerd in hoge erosieniveaus op het hele eiland en heeft de uitbreiding van bestaande bossen beperkt. Het doel van dit project is om het herstelproces te stimuleren en de bestaande bossen van Saba uit te breiden om de druk van erosie en inspoeling in zee, wat de koraalriffen van Saba aantast, te verminderen en daarnaast de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel te vergroten. Tijdens dit drie jaar durende project zullen 5.000 bomen worden geplant, waaronder 500 fruitbomen. Het doel is om meer leefgebied te creëren om de biodiversiteit op land en in zee te verbeteren door het structurele herstel en de uitbreiding van Saba’s bestaande droge en tropische bossen, en tegelijkertijd de voedselzekerheid op het eiland te verbeteren. Het project bestaat uit drie componenten: herbebossing van natuurlijke bossen, verfraaiing en lokale voedselproductie. Herbebossing en het planten van fruit- en bloeiende bomen zal plaatsvinden op overheidsgronden, in de openbare ruimte, en in nauw overleg en samenwerking met particuliere landeigenaren.

Gebied dat herbebost gaat worden

Natuurlijke bossen en verfraaiing

Voor de herbebossing van natuurlijke bossen worden op verschillende locaties op het eiland bomen worden geplant die inheems zijn of die in de loop van de tijd zijn genaturaliseerd. Dit is een lang en langzaam proces, omdat de bomen uit zaden worden gekweekt. Het gebruik van zaden zorgt voor genetische diversiteit en uiteindelijk voor gezonde en veerkrachtige bossen, zoals ze ook in het wild zijn. Naast het verbeteren van de biodiversiteit zullen deze nieuw geplante bomen ook bijdragen aan de verfraaiing van het eiland.

Bloeiende bomen zullen niet alleen worden gebruikt om bouwgebieden te verfraaien, maar ook om schaduw en verkoeling te creëren en het welzijn van de mensen die in die gebieden wonen te vergroten. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van bomen in stedelijke gebieden een positieve invloed heeft op het mentale en fysieke welzijn van de bewoners. Verfraaiing van het eiland met behulp van bomen zal ook het toeristische product van Saba, namelijk de ongerepte natuur, versterken.

Lokale voedselproductie

Het merendeel van de groente en fruit die op Saba worden geconsumeerd, wordt geïmporteerd. De toeleveringsketens die het mogelijk maken dat voedsel Saba bereikt, zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk worden onderbroken. Dit werd duidelijk in de nasleep van de orkanen Irma en Maria en meer recentelijk de COVID-19-pandemie en de Russisch-Oekraïense oorlog. Een eerste stap in het verbeteren van de voedselzekerheid is de ontwikkeling van een hydrocultuursysteem en lokale voedselbossen. Deze voedselbossen worden ontwikkeld voor de productie van fruit en sommige groenten en zullen verspreid over de verschillende dorpen van het eiland en in centraal gelegen en toegankelijke gebieden liggen.

De flamboyant

Betrokkenheid bij de gemeenschap, educatie en bewustzijn

Tijdens dit project wordt de gemeenschap uitgenodigd om deel te nemen door middel van boomplantdagen en educatieve activiteiten. Kennis over het belang van de bescherming van lokale bomen wordt via verschillende evenementen overgedragen aan studenten en leden binnen de gemeenschap. Leerlingen van de basis- en middelbare scholen gaan kennismaken met herbebossing door bezoeken aan de kwekerijen en herbebossingslocaties zodra deze geopend zijn. Studenten krijgen ook de kans om de rangers te volgen en deel te nemen aan herbebossingsactiviteiten. In het kaden van de lokale voedselproductie, zullen ook workshops worden gegeven over het enten van fruitbomen voor het brede publiek. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kennis die tijdens het project wordt verkregen op Saba blijft, wat de eilandgemeenschap ten goede komt en de jongeren van het eiland hopelijk zal inspireren om een carrière in natuurbehoud en landbouw na te streven.

Tekst en foto's: Openbaar Lichaam Saba/ Public Entity Saba