Zanglijster

Natuurjournaal 1 oktober 2023

Nature Today
1-OKT-2023 - Groepjes zanglijsters te zien en grootoorvleermuis blijft dichtbij.

Het is oktober, en dat is het startschot voor de trek van zanglijsters. De vogels die hier hebben gebroed, hielden zich in de zomer stil en verstopt. Nu kan je ze weer zien, terwijl ze in groepjes richting het zuiden vliegen of uitrusten en naar eten zoeken. In de loop van oktober komen er nog veel Scandinavische zanglijsters door ons land. Op hun reis volgen ze – en veel andere vogels – de kustlijn, waardoor vooral in de duinen veel van die groepjes te zien zijn. Ze eten van duindoorns en andere bessen, en een deel blijft daar of in het zuiden van het land overwinteren. Je herkent de zanglijster aan de puntige, zwarte vlekken op de borst.

De gewone grootoorvleermuis vouwt in de winterslaap zijn grote oren onder zijn vleugels

In de loop van oktober zoekt de gewone grootoorvleermuis langzamerhand de plek voor de winterslaap op. Het is ook het begin van de paartijd, maar die loopt nog tijdens de winter en tot in het voorjaar door. Gewone grootoorvleermuizen zijn gewoonlijk bosbewoners die 's zomers in holle bomen, vleermuiskasten of geschikte (kerk)zolders verblijven. Het zijn een beetje huismussen, die in de winter niet ver uit de buurt willen zijn. Ze zoeken een plekje in een kelder, bunker of groeve. Maar ze kunnen goed tegen kou en er zijn ook veel dieren die in holle bomen overwinteren. Ze kruipen dan gewoon wat dieper weg.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: Shutterstock; Kees Marijnissen, Saxifraga