Diner pensant Hardenberg

Groene Karavaan inspireert Hardenberg tot ontwikkeling natuurinclusieve woonwijken

Provincie Overijssel
25-OKT-2023 - Bert Gelling is raadslid voor de VVD in de gemeente Hardenberg (Overijssel). In februari bezocht hij een diner pensant met als thema 'Fijn leven en wonen in onze toekomst'. Een halfjaar later ligt er een concept voor een ‘natuurinclusieve meetlat’ voor nieuwe bouwprojecten in Hardenberg klaar.

Tijdens het diner pensant in het Vechtdal op 1 februari raakte Bert Gelling zó enthousiast dat hij het Natuur voor Elkaar-team vroeg een speciaal Diner alleen voor Hardenberg te organiseren. Op 18 april 2023 vond dit plaats voor de voltallige raad en bestuurders. Een halfjaar later ligt er een concept voor een ‘natuurinclusieve meetlat’ voor nieuwe bouwprojecten in Hardenberg en gaat de gemeente aan de slag met de ontwikkeling van natuurinclusieve woonwijken en bedrijventerreinen.

"Biobased bouwen heeft mijn grote interesse", vertelt Bert Gelling, die naast zijn werk als raadslid ook vastgoedondernemer is. "Het gevaar van krapte op de woningmarkt is dat er te goedkoop, te snel en te klein wordt gebouwd. Maar we hebben ook te maken met een veranderend klimaat waardoor er meer hitte en neerslag is. Daarnaast is het belangrijk dat mensen ook over dertig jaar nog in een prettige omgeving wonen. Dat maakt dat je een wijk anders moet inrichten dan nu vaak gebeurt. Maar door gebrek aan kennis gebeurt dat nog te vaak niet."

Het diner pensant vond plaats tijdens de Groene Karavaan en ging onder meer over de vraag hoe je als raadslid, wethouder of statenlid kunt sturen op de toename van natuurwaarden in je gemeente. En hoe je dat doet in een speelveld met veel belangen en ambities. "Ik vond het heel inspirerend om te horen dat het ontwikkelen van een natuurinclusieve wijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Dat zo’n wijk er prettiger uitziet en ook sociaal-maatschappelijk beter scoort. Veel mensen hebben ook een verkeerd beeld van natuurinclusief bouwen. Die denken al snel aan huizen van karton of stro. Onzin natuurlijk. Dat werd hier heel duidelijk."

Diner Pensant HardenbergOmdat Gelling mogelijkheden ziet voor Hardenberg, vroeg hij Natuur voor Elkaar een diner pensant te organiseren voor de raad en het college van B&W. "Na afloop was iedereen enthousiast. We hebben meteen een werkgroep ingesteld. Die is samen met Het Oversticht aan de slag gegaan met een meetlat ‘Natuurinclusief bouwen’, geïnspireerd op de maatregelen voor de wijk Steenbrugge in Deventer."

De meetlat moet vanaf volgend jaar worden ingezet bij bouwprojecten in de gemeente en stelt onder meer maatregelen voor op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, inrichting van de openbare ruimte, toepassing van groen en aanleg van fietspaden. "Dat betekent dat onze nieuwbouwwijken – we willen 400 woningen per jaar bouwen – én bedrijventerreinen natuurinclusief worden ontwikkeld. Dat is goed voor de natuur, voor de mensen die er wonen én voor huizenbezitters", zegt Gelling. "Want de waardeontwikkeling van goed gebouwde huizen in een prettige, groene, woonwijk is een stuk beter dan die van snel in elkaar gezette woningen."

Gelling kijkt met een goed gevoel terug op het diner. "De bijeenkomst was echt een trigger om concreet aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen. In korte tijd werd heel inzichtelijk gemaakt hoe je het dit kunt aanpakken. Het is nu voor iedereen logisch dat we dit moeten doen."

Natuur voor Elkaar

Natuur voor Elkaar is het provinciale programma dat met diverse partners wordt uitgevoerd om ‘natuur dichterbij mensen te krijgen’ op een enthousiasmerende, lerende, netwerkende manier. Bekijk onze website voor meer informatie over ons programma.

Tekst: Provincie Overijssel
Foto's: Estelle Bijker Fotografie