uitdaagrecht - primair

Daag uit voor meer biodiversiteit

SoortenNL
6-DEC-2023 - Zie jij in jouw omgeving kansen om biodiversiteit te versterken? Wil je als bewoners samenwerken met jouw gemeente, provincie, of waterschap om dit aan te pakken? Ben je benieuwd naar mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met het beheer? Het zogenaamde uitdaagrecht biedt hier kansen voor. Op 13 december is er een webinar over uitdaagrecht vanuit de Groene Bondgenoten.

Via deze QR-code vindt u meer informatie over het Webinar en kunt u zich ervoor aanmeldenIn dit recente Nature Todaybericht werd al uitgebreid verteld over het uitdaagrecht en wat je daarmee kunt. Bij het uitdaagrecht kunnen bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en anderen taken van gemeente, provincie of waterschap overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van groen in de openbare ruimte. Dit geeft een grote kans om in je eigen leefomgeving meer natuurkwaliteit te krijgen. Het uitdaagrecht is nu verankerd in de wet en dat betekent dat er meer kansen zijn om er gebruik van te maken. Vanaf komend jaar treedt ook de omgevingswet in werking en ook daarin speelt bewonersparticipatie een rol.

Op woensdagavond 13 december organiseren de Groene Bondgenoten een online webinar over uitdaagrecht. Tijdens dit webinar neemt Thijs Harmsen van het Kennisnetwerk Uitdaagrecht je mee in de mogelijkheden. Hij vertelt ons wat het uitdaagrecht is en hoe het werkt, door zijn ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen. Daarnaast delen we in dit webinar meer informatie over een aankomende pilot over dit onderwerp, waar initiatieven aan mee kunnen doen. Interesse? Meld je aan voor het webinar via dit formulier.

Soms kun je als bewonersgroep het beheer van een mooi bloemrijk parkje beter zelf doen. Daarvoor is het uitdaagrechtIn het project Groene Bondgenoten werken  Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, IVN, Natuur- en MilieuFederaties, SoortenNL en KNNV samen voor meer biodiversiteit in de leefomgeving. Het idee is dat samenwerking tussen vrijwilligers met verschillende expertises leidt tot een grotere Basiskwaliteit Natuur in de eigen omgeving. Basiskwaliteit Natuur is het minimale niveau waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor natuur en mens. Een andere belangrijke pilaar van het project is de Omgevingswet die in 2024 van start gaat en veel mogelijkheden biedt voor participatie. Vrijwilligers zetten zich op allerlei manieren in. Sommigen richten zich op één taak, anderen zijn op verschillende terreinen actief. Rollen die vrijwilligers zoal kunnen innemen zijn: herstellen, tellen, bellen, vertellen en beschermen. Doel van het project Groene Bondgenoten is dat deze vrijwilligers elkaar vaker weten te vinden en samenwerken en daarmee hun impact op de Basiskwaliteit Natuur in hun eigen omgeving vergroten.

Tekst: Minella Haazelager en Kars Veling, Groene Bondgenoten
Foto’s: Kars Veling