Bont dikkopje - primair

Het Vlinderstichting-beschermingsfonds: aan de slag voor vlinders en libellen

De Vlinderstichting
18-JAN-2024 - De Vlinderstichting beschermt al 40 jaar vlinders en libellen. Overal waar deze in de natuur thuishoren, moeten ze ook daadwerkelijk voorkomen. Maar het gaat niet goed met ze. Het net opgerichte Vlinderstichting-beschermingsfonds moet verdere vlinder- en insectensterfte tegengaan. Het fonds combineert een mensgerichte aanpak, ecologisch vakmanschap en een aanpakkersmentaliteit. Wij willen dóen!

Eikenblad, een bedreigde soort die lokaal wordt waargenomen in vrijwel uitsluitend de Peel en in Drenthe

Waarom een beschermingsfonds?

De Vlinderstichting heeft veel deskundigheid op het gebied van soorten. Helaas blijkt het behouden en beschermen van soorten niet eenvoudig. Terreineigenaren hebben te maken met tekortschietend budget of niet voldoende kennis. Daardoor gaat er helaas regelmatig wat mis voor de soorten. Het grote risico bij urgente problemen is dat er overhaast verkeerde maatregelen worden genomen. Ook bij het oplossen van de insectensterfte is dat risico aanwezig. Burgers, overheden en bedrijven kunnen allemaal bijdragen aan het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Maar ze moeten soms wel geholpen worden om de juiste maatregelen te nemen. Daarvoor is er het Vlinderstichting-beschermingsfonds.

Hoe werkt het fonds?

Onze doortastende beheeradviseurs gaan proactief en op aanvraag in gesprek met terreineigenaren van plekken waar zeldzame of bedreigde vlinders voorkomen. Zij gaan adviseren hoe eigenaren landbeheer of de inrichting van een terrein zo goed mogelijk voor deze vlindersoorten kunnen uitvoeren.

De veldparelmoervlinder is in Zuid-Nederland nog hier en daar aanwezig

Speerwaterjuffer is een ernstig bedreigde libel, die nog maar in een paar vennen voorkomt

Hoe wordt het fonds gefinancierd?

Het fonds wordt gevuld door grote én kleine bijdragen. We kunnen een goede start maken door enkele erfenissen die we in 2023 hebben ontvangen. En we zijn dankbaar voor iedere gift! Zo gaan we op weg naar een wereld met weer meer vlinders en libellen. Maakt u een grotere gift over, meld dan in een mailtje naar De Vlinderstichting dat deze speciaal voor het fonds is bedoeld, dan zorgen we dat deze gebruikt wordt voor concrete beschermingsmaatregelen. Neemt u een schenking aan het Vlinderstichting-beschermingsfonds op in uw testament? Dan steunt u ons enorm in onze strijd voor een gezonde natuur. Er komen steeds weer nieuwe generaties mensen. Mensen voor wie natuur en de schoonheid van vlinders niet vanzelfsprekend zijn. Mensen die wij, hopelijk dankzij u, kunnen aanspreken. Om de toekomst veilig te stellen voor volgende generaties vlinders en libellen.

Harco Bergman, Boswachter Staatsbosbeheer:
“Wat een goed idee van De Vlinderstichting om een vlinderbeschermingsfonds te starten. Insecten hebben het zwaar door verkeer, vervuiling, versnippering, stikstof, droogte of juist doordat het veel te nat is. Prachtig initiatief om juist vlinders te gaan helpen. Zelf noem ik ze altijd de dansende juwelen in bos en landschap. Als boswachter van het Kuinderbos probeer ik door bosrandenbeheer, begrazing, sinusmaaien en minimaal klepelen hun leefomgeving te maximaliseren op een zo natuurlijke mogelijke manier. Met name ons bosrandenbeheer scoort mooie resultaten, maar extra hulp wordt zeer op prijs gesteld”.
Kuinderbos
Wilfred Alblas, Stichting Limburgs Landschap:
“In onze natuurgebieden leven zeldzame vlindersoorten, zoals het donker pimpernelblauwtje, de bruine eikenpage en het spiegeldikkopje. In het natuurbeheer verdienen zij extra aandacht. Hiervoor zijn veel gegevens nodig over aantallen en verspreiding, en veel kennis over wat deze soorten nodig hebben. De Vlinderstichting is daarbij voor ons een belangrijke partner. Met het Vlinderstichting-beschermingsfonds kunnen we nu verder werken aan een toekomst met meer vlinders”.
Donker pimpernelblauwtje

Meedoen en meer informatie

Tekst: De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling; Jurriën van Deijk