fraters

Natuurjournaal 23 januari 2024

Nature Today
23-JAN-2024 - Fratertjes zijn er alweer bijna vandoor en wilde eenden beginnen binnenkort aan het broedseizoen.

Fraters verlaten ons land langzamerhand en zoeken hun broedgebieden in het noorden weer op. Die liggen in Noorwegen, van het zuiden tot en met de Noordkaap. De lichtbruine, vinkachtige vogeltjes houden van open gebieden: rotsige graslanden, bergplateaus, veengebieden en de toendra’s aan de Barentszee. Ook in Nederland vind je ze alleen aan de kust: kwelders en braakliggende akkers in het Waddengebied en de Delta. Altijd in een groepje, van enkele fraters tot meer dan honderd. Nog even zijn ze bij ons te vinden, maar vanaf nu nemen de aantallen af en in maart zijn ze allemaal vertrokken.

De wilde eend herken je aan de blauwe spiegel

De wilde eend daarentegen is jaarrond in Nederland en overal te zien, het is onze meest talrijke watervogel. Misschien wel omdat hij zo veelzijdig is. Wilde eenden eten zowel waterbeestjes als waterplanten en in de winter gras. En brood ook trouwens, maar dat is echt heel ongezond voor ze. In de winter vormen ze paartjes, maar dat is nou niet bepaald een romantisch gebeuren. Met rivalen gaan de woerden vechtpartijen aan, soms met verdrinking tot gevolg, en ook de paring is hardhandig. Maar nu keert de rust terug en binnenkort beginnen de eerste wilde eenden te broeden.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Jan Nijendijk, Saxifraga