Jonge konijnen bij de uitgang van het nest op Terschelling

Natuurjournaal 8 februari 2024

Nature Today
8-FEB-2024 - Kleine konijntjes zijn nu nog verstopt in de kraamkamer, en welk mos doet denken aan een frietje?

Al gelijk in het nieuwe jaar, in januari, is bij konijnen de paartijd begonnen. De zwangerschap duurt 28 tot 31 dagen en de allereerste jonge konijntjes worden nu geboren. Meestal krijgt een konijn drie tot zeven jongen, maar het kunnen er zelfs negen zijn. Die zitten nu in het konijnenhol, waar de moeder een warme kraamkamer heeft gemaakt die is bekleed met konijnenwol. Dat moet ook wel, want de konijntjes zijn bij de geboorte kaal. Ook zijn hun oogjes nog dicht. Maar na twee weken zijn het al echte kleine konijntjes en gaan ze voor het eerst naar buiten.

Frietzakbekermos lijkt wel op frietzakken, maar dan wel voor miniscule frietjes

Konijnen komen in grote delen van het land voor, veel in de duinen. Daar houden ze de begroeiing kort en kun je ook veel korstmossen op de grond zien. Bijvoorbeeld kronkelige rendiermossen. Bij hetzelfde geslacht Cladonia horen ook de bekermossen, met piepkleine ‘bekertjes’ die niet veel groter zijn dan een centimeter. Ze kunnen op stenen, hout of op de grond groeien. In de duinen kun je bijvoorbeeld het frietzakbekermos vinden. Een frivole naam voor zo’n klein ding! Cladonia humilis, luidt de wetenschappelijke naam. Die is meer bescheiden: humilis betekent ‘klein, laag, bescheiden.’ Klein zijn bekermossen zeker, maar het zijn ook net kleine kunstwerkjes.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: Marijn Nijsen, Stichting Bargerveen; Paul Voorhaar, Waarneming.nl