Vanellus vanellus. Kievit

Natuurjournaal 11 maart 2024

Nature Today
11-MRT-2024 - Kievitvrouw legt vier eieren en watervleermuizen worden wakker.

De kieviten zijn er vroeg bij dit jaar, al op 2 maart werd het eerste kievitsei gevonden. Met de zachte winter bleven veel kieviten hier en door het vroege voorjaar beginnen ze dit jaar vroeg met broeden. Een deel van de vrouwtjes zit nu dus al op de eieren (meestal vier stuks), de meeste andere zullen ook in maart beginnen met broeden. Ook kun je kieviten nu zien baltsen. De man roept luid zijn naam en maakt een buitelende vlucht met die mooie, brede vleugels. Het broeden duurt lang: 26 tot 29 dagen. Al die tijd, en wanneer de kuikens er zijn, wordt het nest fel verdedigd met lawaai. De ouders maken felle duikvluchten of proberen zelfs de belager weg te lokken met een geveinsde verwonding.

Watervleermuizen hebben een lichtgekleurde buik

Alle vleermuizen houden een winterslaap, maar de ene winterslaap is de andere niet. Sommige soorten worden heel vaak wakker of zoeken nog eens een andere plek op. De watervleermuis is echter een stabiele slaper. Sinds september-oktober hebben ze aan een stuk doorgeslapen en nu tot in april worden ze wakker. De overwinteringsplaatsen zijn bijvoorbeeld bunkers, (ijs)kelders, forten en vergelijkbare ondergrondse plaatsen. Soms keren ze nog een tijd terug naar zo’n plek om te slapen en te zwermen: veel vleermuizen vliegen dan rond de ingang. Maar daarna verspreiden ze zich over de omgeving en slapen ze overdag in bomen. ’s Nachts jagen ze boven water. De meeste watervleermuizen vind je dan ook op plekken met oude bomen en water dat een beetje beschut ligt.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga; Lennart Lennuk, Wikimedia Commons