rietgors

Natuurjournaal 26 april 2023

Nature Today
26-APR-2023 - Rietgors aan het broeden en watervleermuis op jacht.

In een slordig nestje van gras of rietstengels broedt de rietgors op vier of vijf kleine eieren. Twee weken lang, dan komen ze uit. Beide ouders zijn dan druk om in het riet insecten voor de kuikens te vangen. Na een ruime week kunnen die zelf al vliegen. Rietgorzen wonen graag in rietkragen en rietmoerassen, maar ook in struikgewas in andere natte gebieden. Man rietgors is nu makkelijk te herkennen aan de zwarte kop en keel met een witte band. Ze zitten vaak te zingen bovenin een struik of rietstengel en zijn makkelijk te spotten!

Deze watervleermuis in Oostvoorne was al vroeg aan de jacht begonnen, bij daglicht

Er zijn steeds meer insecten en de vleermuizen zijn inmiddels ook wakker uit de winterslaap. De watervleermuis is ’s nachts op pad om de reserves aan te vullen. Boven water jagen ze op insecten, die ze ook van het wateroppervlak afplukken. Het liefst wel op een beschutte plek, zodat ze geen last hebben van wind. Alleen water in de omgeving is niet genoeg. Watervleermuizen slapen overdag in bomen, en komen vooral voor in gebieden met oude bossen. Dat is in het Hollandse duingebied, en bosrijke gebieden in Zuid- en Oost-Nederland. Waar minder bossen zijn, nemen ze hun toevlucht tot oude bomen in parken of slapen soms zelfs bij iemand op zolder.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Piet Munsterman, Saxifraga; Jaap Oosterom, Waarneming.nl