kleine bonte specht

Natuurjournaal 18 maart 2024

Nature Today
18-MRT-2024 - In maart op zoek naar de kleine bonte specht en nieuwe piek in paddentrek.

Het voorjaar is een goed moment om op zoek te gaan naar de kleine bonte specht. Met formaat huismus is het de kleinste van het trio bonte spechten. Zo luidruchtig als de grote bonte specht is, zo stil is de kleine. Alleen nu in de baltstijd laten ze hun roep en roffel horen. Het kie-ki-ki-ki-ki klinkt hoog en schel, ook de roffel is sneller dan die van zijn grote en middelste neven. Kleine bonte spechten komen voor in loofbossen en gemengde bossen. Ze hebben een voorkeur voor bomen met zachter hout, zoals berk, wilg, els en populier. In een dood exemplaar of een grote dode tak hakken ze nu hun nest uit.

Gewone padden paren op het land of in het water

Door het zachte weer begonnen gewone padden dit jaar al vroeg aan de paddentrek, waarbij ze terugkeren naar het water om zicht voort te planten. Ook de afgelopen en deze week zijn er weer veel onderweg. Opgepast dus, voor padden op het fietspad! Bij de paring omklemt de man stevig de vrouwen. Zij is meestal groter (maximaal elf centimeter), maar hij heeft speciaal hiervoor extra dikke voorpoten. Sommige padden zijn oude rotten in het vak, ze worden met gemak een jaar of tien. Paddeneieren zijn makkelijk te herkennen: het is geen grote klomp, maar een snoer van duizenden eitjes.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Koos Dansen