Elsensingel

Compensatie voor waardeverlies bij aanleg kleine landschapselementen in provincie Utrecht

Provincie Utrecht
5-JUN-2024 - Kleine landschapselementen zoals houtwallen en elzensingels zijn cruciaal voor de biodiversiteit. Maar wanneer eigenaren van agrarische gronden ze aanleggen, daalt vaak de waarde van de landbouwgrond. De provincie Utrecht compenseert deze daling met een nieuwe subsidieregeling.

De provincie Utrecht introduceert een nieuwe subsidie voor het aanleggen van kleine landschapselementen. Deze regeling biedt niet alleen een vergoedingen voor aanleg, maar ook een compensatie voor waardedaling van landbouwgrond. Hiermee wil de provincie de aanleg van kleine landschapselementen op agrarische gronden stimuleren en zo de biodiversiteit vergroten. 

Nut van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn cruciaal voor de biodiversiteit en spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de verschillende landschappen in onze provincie. Voorbeelden van elementen zijn houtwallen, bosjes en elzensingels (een met elzen beplante strook grond naast een sloot). Vogels en kleine marterachtigen gebruiken de landschapselementen als schuil- of nestplaats en voor vleermuizen zijn het belangrijke verbindingsroutes. Daarnaast dragen landschapselementen bij aan opslag van CO2 en water, vermindering van fijnstof en ze zorgen voor verkoeling voor het vee. Ook zijn kleine landschapselementen bepalend voor het Utrechtse landschap. 

De subsidieregeling en de voorwaarden

De subsidie wordt beschikbaar voor agrarische gronden die minimaal vijf jaar geregistreerd staan als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag van de regeling verloopt via agrarische collectieven. De subsidie vergoedt maximaal de waardedaling van de grond door het plaatsen van kleine landschapselementen. Dit moet door een onafhankelijke taxateur worden vastgesteld. Het wijzigen van de bestemming van de grond is niet nodig. Daarnaast moet de grond zich bevinden op het grondgebied van een deelnemende gemeente van het Platform Kleine Landschapselementen. De instandhouding van het geplaatste element wordt vastgelegd in een overeenkomst en het element wordt opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. 

Kleine landschapselementen zijn cruciaal voor de biodiversiteit

Verschillende subsidies Kleine Landschapselementen

Met de komst van deze subsidie, heeft de provincie Utrecht nu twee subsidies voor kleine landschapselementen. Met de al bestaande regeling wordt de aanleg en herstel van veel verschillende kleine landschapselementen vergoed en is registratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoende. De nieuwe regeling geldt alleen voor de aanleg van elementen op agrarische gronden die minimaal vijf jaar geregistreerd staan als landbouwgrond bij de RVO en biedt als extra een volledige vergoeding voor de waardedaling hiervan. De nieuwe regeling is niet voor alle elementen beschikbaar, maar alleen voor een beperkt aantal houtige landschapselementen, zoals houtwallen, elzensingels, bossingels en kleine bosjes.

Platform Kleine Landschapselementen

Het Platform Kleine Landschapselementen is op initiatief van de provincie Utrecht in 2017 opgericht en bestaat uit 25 partijen waaronder gemeenten, agrarische collectieven en provincie Utrecht. De deelnemende partijen maken zich sterk om een aantrekkelijk landschap te creëren binnen de provincie Utrecht voor mensen, dieren en planten. 

Meer informatie

  • De subsidie is begin juni opengesteld voor de agrarische collectieven. Op de website van de provincie Utrecht staat een overzicht van deelnemende gemeenten aan het Platform Kleine Landschapselementen en meer informatie over het doen van de aanvraag en de voorwaarden.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto's: Provincie Utrecht & John Smit