Specht, eenmalig gebruik door BIJ12

Video legt gebruik Beschermde SoortenIndicator (BeSI) uit

BIJ12
10-JUL-2024 - BIJ12 heeft deze week een video gepubliceerd met uitleg over het gebruik van de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BeSI bepaalt welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn bij geplande werkzaamheden en wat de verwachte effecten op deze soorten zijn. Hiermee is het een belangrijk hulpmiddel om met deze soorten rekening te houden.

BeSI is vooral bedoeld voor initiatiefnemers die werkzaamheden aan of rondom het huis uitvoeren. Op het moment dat deze werkzaamheden plaatsvinden, mogen die niet ten koste gaan van beschermde soorten. Dit noemen we de zorgplicht voor natuur en dit is vastgelegd in de Omgevingswet. Ook is BeSI er voor overheden en onderzoekers als ondersteuning bij bijvoorbeeld vergunningverlening en planvorming.

Beschermde planten- en diersoorten 

Het enige wat BeSI de gebruiker vraagt is om een locatie en het geplande werk in te voeren. Vervolgens bepaalt BeSI welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en wat de verwachte effecten van het geplande werk op deze soorten zijn. Van de uitkomsten ontvangt de gebruiker een rapport met daarin onder andere de mogelijk aanwezige beschermde soorten, een beschrijving van de leefgebieden en een beknopt advies hoe met deze soorten rekening te houden.

Bekijk hieronder de video over BeSI:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Uitleg over het gebruik van de Beschermde SoortenIndicator (BeSI) (Bron: BIJ12)

Meer informatie

Tekst, foto en video: BIJ12