Wisent Kraansvlak

Kraansvlak biedt wisenten gevarieerd herfstmenu

ARK Rewilding Nederland
11-NOV-2018 - Sinds 2007 leven er wisenten in duingebied Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, in een project van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Al vanaf het begin van dit eerste wisentproject in Nederland wordt kennis verzameld voor een beter beeld van de ecologie van deze nog altijd bedreigde diersoort en zijn invloed op het landschap. Onlangs werd een paddenstoel etende wisent ontdekt.

Onderzoek naar het dieet van Europa’s grootste planteneter en landzoogdier, waarin ze zich zonder bijvoeren het hele jaar door prima van voedsel voorzien, heeft al veel informatie opgeleverd. Vooral grassen en houtachtige planten worden gegeten en - afhankelijk van het seizoen - worden bladeren, twijgen en bast verorberd. In de herfst eten wisenten volop van voedzame eikels. De laatste weken stond onder andere ook kruipwilg en populier op het menu. Opmerkelijk is dat voor het eerst in het Kraansvlak bij Zandvoort gezien is dat een wisent paddenstoelen at. Een boswachter van PWN deed de opmerkelijke waarneming en legde het tafereel vast. Een jonge wisent had zijn zinnen gezet op paddenstoelen die rondom een meidoorn stonden. Het lijkt om de Grote parasolzwam (Macrolepiota procera) te gaan; een paddenstoel die ook voor menselijke consumptie wordt gebruikt. Voor mensen is deze paddenstoel echter in rauwe vorm licht giftig.

Wisent eet paddenstoel

Gevarieerd menu

Van wisenten is bekend dat ze niet erg selectief zijn wat betreft hun voedsel. Uit andere Europese gebieden waar wisenten leven, weten we dat ze een grote variatie kennen wat betreft het plantaardig materiaal dat ze eten. Uit Polen is bekend dat ze zo nu en dan van paddenstoelen snoepen. In 2016 is in het Brabantse natuurgebied de Maashorst al waargenomen dat wisenten van zwavelkopje aten. Nu is dus ook in het Kraansvlak een bijzondere waarneming gedaan met een andere paddenstoelensoort. Deze ontdekking vergroot onze kennis over het voedselgedrag van wisenten nog verder.

Afwisseling in het landschap

De aanwezigheid van wisenten laat in Kraansvlak duidelijk zijn sporen na. De wisenten gaan met hun natuurlijke graasgedrag het dichtgroeien van het duingebied tegen, samen met andere soorten zoals konikpaard en konijn. Iedere soort heeft zijn eigen voorkeur, waarbij de wisenten naast grassen veel van bomen en struiken eten. Ook de manier waarop de wisentkudde het terrein gebruikt, zorgt voor meer afwisseling in het landschap. Ze nemen bijvoorbeeld regelmatig zandbaden en maken zandige paadjes, wat zorgt voor variatie die andere dier- en plantensoorten een kans geeft. Zo dragen de wisenten bij aan de diversiteit en het halfopen houden van dit dynamische duinlandschap.

Meer informatie

Meer informatie over de wisenten in het Kraansvlak is te vinden op Wisenten.nl en Ark.eu/kraansvlak.

Tekst: Yvonne Kemp, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Ruud Maaskant, PWN