Behaarde bijenwolf op bloem

Zeldzame bijenwolfkever in Kempen~Broek

ARK Rewilding Nederland
21-JUN-2020 - Begin juni is de behaarde bijenwolf gezien in natuurgebied Siëndonk in het Kempen~Broek. Deze kever wordt zelden gezien in Nederland. ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen~Broek al jaren aan het vergroten, vernatten en aaneensluiten van natuurgebieden. Steeds meer planten- en diersoorten profiteren daarvan en keren sindsdien terug naar dit natuurgebied op de grens van België en Nederland.

De behaarde bijenwolf is maar zo'n 1,5 centimeter groot, maar valt op door zijn felle kleurencombinatie: rood met zwartblauwe banden. Hij is overdag actief en dan te vinden op bloemen. De larven parasiteren op de larven van solitaire graafwespen. In tegenstelling tot de veel vaker in Nederland voorkomende bijenwolf - een wesp die parasiteert op wilde bijen - is de behaarde bijenwolf echter een kever die nauwelijks wordt gezien in Nederland. En als dat het geval is dan met name in mei en ten zuiden van de grote rivieren. De kever profiteert vrijwel zeker van klimaatopwarming en heeft zich mogelijk door de warme jaren vanaf 2018 verder verspreid in Nederland.

Meer bloemen dankzij begrazing

Maar voor de aanwezigheid van de behaarde bijenwolf is meer nodig dan alleen warmte. Het landschap moet bloemrijk zijn en er moeten zwijnenwroetplekken, zandbaden van paarden en stierenkuilen met steile wandjes zijn, als nestplaats voor de graafwespen waarop wordt geparasiteerd. Dus profiteert de soort ook van de extensief begraasde landschappen in het Kempen~Broek. Daar houden kuddes grote grazers het landschap open, maken ze open zandplekken en groeien dankzij de grazers veel meer bloeiende planten.

ARK heeft de afgelopen jaren veel nieuwe natuur toegevoegd aan het Kempen~Broek, waardoor geïsoleerde gebieden met elkaar werden verbondenDe behaarde bijenwolf is vaak te vinden op bloemen

Tussen wielewalen en boomkikkers

De behaarde bijenwolf werd gevonden door ecoloog Gijs Kurstjens: “Ik vond het een bijzonder moment. Ik kijk al mijn hele biologenleven lang naar opvallende kevers als boktorren, oliekevers, bladsprietkevers en vliegende herten. Maar ik kende deze kever alleen van vakanties in Midden-Frankrijk en Zuid-Europa. In Nederland had ik ‘m nog nooit gezien. Dus ik was heel blij met de vondst. Sowieso was het die dag een feest om in Kempen~Broek te zijn. Ik zag sprinkhaanzangers, wielewalen, zomertortels, lepelaars, houtsnippen en boomkikkers. De natuur leeft de laatste jaren echt op in het Kempen~Broek. Mooi hoe de wilde natuur er terrein terugwint. Deze behaarde bijenwolf is daar ook weer een mooi bewijs van.”

Tekst: Chris van der Heijden, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Esther Linnartz (leadfoto: behaarde bijenwolf); Erwin Christis; Gijs Kurstjens