WWF over Klimaattop: Pak klimaatcrisis aan met natuurlijke oplossingen

WWF Nederland
4-NOV-2022 - Na een jaar met ongekende overstromingen in Pakistan, en verwoestingen door hittegolven, bosbranden en tropische stormen in andere delen van de wereld, dringt WWF er aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Egypte op aan om baanbrekende afspraken te maken om het tij te keren.

Door het niet-handelen worden de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis alleen maar groter. We hebben geen tijd meer. De internationale gemeenschap moet nu eerder gedane beloftes omzetten in daden. Zeker nu kwetsbare landen en gemeenschappen door rampen dringend steun nodig hebben.

Belang biodiversiteit

WWF vindt ook dat het belang van biodiversiteit nog hoger op de agenda van de top in Egypte moet komen. De klimaatcrisis leidt tot natuurverlies en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen voedt op haar beurt de klimaatcrisis. Maar de natuur kan juist heel goed een deel van de oplossing zijn. WWF dringt er bij de deelnemers op aan om de zogeheten natuurlijke oplossingen te integreren in klimaatmaatregelen, denk bijvoorbeeld aan mangrovebossen. Deze kust- en deltabossen nemen CO2 op en beschermen als natuurlijke golfbrekers kwetsbare kustgebeden tegen extremer weer.

Nu gaat slechts circa 10 procent van het klimaatgeld naar klimaatadaptatie en slechts 1,5 procent naar natuurlijke oplossingen voor het klimaatprobleem. Dit moet snel veel ambitieuzer en met een focus op actie en op realisatie in samenwerking met de lokale bevolking.

Boerin haalt water

Afrika warmt 1,5 keer sneller op

Volgens WWF is het ook essentieel dat deze Klimaattop, die plaatsvindt op het Afrikaanse continent, tastbare resultaten oplevert voor de Afrikaanse bevolking. Hoewel Afrika slechts 4 procent van de emissies voor zijn rekening neemt, krijgt het onevenredig veel te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Afrika warmt momenteel naar schatting 1,5 keer sneller op dan het wereldgemiddelde, met dramatische gevolgen voor mensen en wilde dieren.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: WWF