Alsemambrosia, Morschpoort Leiden

Opmars hooikoortsplant Alsemambrosia zet door in tuinen

FLORON
12-SEP-2023 - Voer jij de vogels in je tuin? Let dan extra op Alsemambrosia. Deze hooikoortsplant komt in steeds meer particuliere tuinen voor en leidt tot een verlenging van het hooikoortsseizoen. Voor hooikoortspatiënten is dat dramatisch. Het is dus extra belangrijk deze exoot uit je tuin te halen en in de kliko te gooien.

Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) is een uit Noord-Amerika afkomstige plant. Hij is in Nederland geïntroduceerd via Alsemambrosiazaad in vogelvoermengsels (zoals strooi-, kippen- of duivenvoer en vetbollen). Zaden die naast de voederplaats op de grond vallen, kunnen kiemen en uitgroeien tot volwassen planten. In de bloeitijd – tussen begin augustus en eind oktober – leiden de sterk allergene pollen tot hooikoortsklachten én kunnen hooikoortspatiënten nu jaarrond klachten ervaren. Voor de komst van Alsemambrosia waren de herfstmaanden de hooikoortsvrije maanden. De zaden zijn tot veertig jaar kiemkrachtig, dus lang nadat jij of vorige bewoners de vogels in de tuin gevoerd hebben, kunnen nieuwe planten kiemen en hooikoortsklachten veroorzaken. Het is dan ook belangrijk dat we met z’n allen voorkomen dat Alsemambrosia zich verder verspreidt. Inmiddels is het niet meer toegestaan zaden van Alsemambrosia toe te voegen aan vogelvoer.

“Tot mijn verbazing zie ik in de kippenren de Alsemambrosia staan. Ik heb melding gemaakt bij Waarneming.nl. Hoe de plant daar gekomen is? Ik vermoed dat het vogelzaad (of kippenvoer…?) is geweest. Hoe dan ook, d’r uit met dat ding”

Trendgrafiek van Alsemambrosia. De soort is bezig met een enorme opmars

Echter, Alsemambrosia laat een sterke opmars zien in Nederland. In 1980 werd de soort nog in 200 kilometerhokken waargenomen, in 2020 waren dat er al bijna 1100; een ruime vervijfvoudiging! In 2022 werd maar liefst 60 procent van alle Alsemambrosias waargenomen in particuliere tuinen. De overige 40 procent wordt aangetroffen in natuurgebieden, begraafplaatsen, akkers en wegbermen. Deze populaties worden verwijderd door de terreineigenaren en -beheerders. Voor verwijdering van Alsemambrosia uit de particuliere tuinen zijn de bewoners zelf verantwoordelijk.

Op de oproep om waarnemingen van Alsemambrosia in tuinen door te geven en te verwijderen, werd veel gereageerd. Enkele foto’s en reacties delen we via de foto’s in dit natuurbericht. We zijn erg blij met alle betrokkenheid, en hopen dat we de opmars van en overlast door Alsemambrosia met deze extra aandacht kunnen stoppen.

“Deze staan in een voortuin in mijn straat“

“Bij een vriendin in de achtertuin vond ik deze Alsemambrosia. Gelukkig bloeide hij nog niet; we hebben hem er meteen uitgetrokken en in de grijze kliko gegooid“

Help mee

Om deze hooikoortsplant onder controle te houden en hooikoortsklachten in het najaar te verminderen, is actie nodig! Iedereen kan meehelpen door:

Staat er veel of al vele jaren Alsemambrosia in de buurt? Plaats dan een persbericht in de lokale krant! Hiervoor is een kant-en-klaar persbericht beschikbaar. Dit is (gratis) aan te vragen via info@floron.nl.

Meer informatie

Tekst: Leonie Tijsma, Baudewijn Odé & Elske Koppenaal, FLORON
Afbeeldingen: Theo Westra; Chris Eijkholt; FLORON; Rens van der Knoop; Ine Troelstra