Het is libellentijd

De Vlinderstichting
6-JUN-2011 - Juni is de maand om veel libellen te zien. Zowel het aantal soorten als de aantallen per soort zijn momenteel spectaculair. Zeker in de laagveengebieden zijn de libellen veel aanwezig.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Juni is de maand om veel libellen te zien. Zowel het aantal soorten als de aantallen per soort zijn momenteel spectaculair. Zeker in de laagveengebieden zijn de libellen veel aanwezig.

Een mannetje bruine korenbout op de uitkijk (foto: Kars Veling)Juni is de libellenmaand bij uitstek. Er zijn veel juffertjes te zien, maar ook de grotere libellen vliegen al rond. In de laagveengebieden, zoals de Wieden, Weeribben, Rottige Meenthe en Lindevallei in het noorden en de Vechtplassen en het Hollands veenweidegebied in het midden van het land zijn de Rode Lijstsoorten vroege glazenmaker en bruine korenbout erg talrijk. De vroege glazenmaker zie je vooral veel patrouilleren, waarbij ze ook soms wel een halve minuut ‘stilstaan’ boven het water. De bruine korenbout heeft een vast punt, vaak bovenin een oeverplant, waarvandaan hij de omgeving in de gaten houdt en reageert als er een prooi langskomt. Dan schiet hij daarop af en keert vaak weer terug op hetzelfde uitgangspunt. Ook bij het zoeken van een vrouwtje gebruikt hij vaak deze strategie. Vanaf een vast punt goed om zich heen kijkend reageert hij zodra een vrouwtje zich in zijn buurt begeeft.

Een jonge man gewone oeverlibel, met beginnende blauwe bestuiving (foto: Kars Veling)Ook de gewone oeverlibel is nu volop aanwezig. Als ze net uit de larve zijn gekropen zijn mannetjes en vrouwtjes gelijk gekleurd: geelbruin met opvallende zwarte vlekken langs de zijkant van het achterlijf. Als ze geslachtsrijp worden krijgen de mannetje een prachtig felblauwe gloed over het achterlijf. Deze blauwe kleur zit er, als een soort van poeder, los overheen gestrooid. Je ziet dan ook al snel dat bij oudere mannetjes deze blauwe kleur vermengd is met zwarttinten. Datzelfde geldt trouwens voor de eerder genoemde bruine korenbout en ook voor de platbuik. Deze platbuik verschijnt snel als er ergens een geschikt voorplantingswater ontstaat. Binnen een paar weken na poelaanleg zijn er al territoriale mannetjes van deze libel te vinden. Dat is bij de meeste libellen het geval: ze zijn zeer mobiel en kunnen goed reageren op nieuwe kansen. Dit is een van de redenen dat het met deze diergroep goed gaat. Nu is de tijd om daar volop van te genieten!

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting