Vlinders en vooral libellen in Alblasserwaard

De Vlinderstichting
11-NOV-2013 - Kent u de Slingelandse plas, de Geerweg in Brandwijk of het Alblasserbos? Zo niet dan is dat jammer want het zijn hele mooie vlinder- en libellengebiedjes in de Alblasserwaard, waar meer dan 25 soorten dagvlinders en 35 libellen voorkomen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Kent u de Slingelandse plas, de Geerweg in Brandwijk of het Alblasserbos? Zo niet dan is dat jammer want het zijn hele mooie vlinder- en libellengebiedjes in de Alblasserwaard, waar meer dan 25 soorten dagvlinders en 35 libellen voorkomen.

Het is een mooie uitgave geworden van de insectenwerkgroep van de natuur- en Vogelwacht AlblasserwaardDe insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard heeft in 2012 zeer intensief onderzoek gedaan in haar werkgebied en samen met de historische gegevens die bekend waren bij De Vlinderstichting, uit Telmee en Waarneming.nl heeft ze een uitstekend beeld gekregen van de dagvlinders en libellen.

De Alblasserwaard ligt in het westelijk rivierengebied tussen de Lek in het noorden, de Boven- en Beneden Merwede in het zuiden en de Noord in het westen. In het oosten vormen de Oude Zederik, het Merwedekanaal en de Linge de grens. Het bestaat uit polders, moerassen, over het algemeen jong bos en steden en dorpen als Papendrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Gorinchem. Er was nooit intensief naar vlinders en libellen gezocht, maar het gebied blijkt voor veel soorten van belang te zijn. Vooral voor libellen is het een belangrijke regio.

Een van de soorten waarvoor de Alblasserwaard van belang is: de Vroege glazenmakerDe Vroege glazenmaker wordt in Nederland steeds algemener. In grote delen van de Alblasserwaard werd deze soort pas in het begin van de jaren 2000 ontdekt. Alleen in de Avelingen bij Gorinchem zijn vanaf de jaren 1970 vrijwel jaarlijks meldingen geweest. Dit duidt op een recente uitbreiding, ook in de regio. Een verbetering van de waterkwaliteit ligt hier mogelijk aan ten grondslag, omdat de soort tamelijk hoge eisen stelt aan zijn leefgebied. Een tweede laagveenspecialist is de Glassnijder, ook een soort die de laatste 20 jaar duidelijk aan een opmars bezig is. Net als de Vroege glazenmaker is het een soort die afhankelijk is van verlandende vegetaties. Juist dit type omgeving is in de vochtige biotopen van de Alblasserwaard voorhanden. Een andere Alblasserwaardse specialiteit is Bruine korenbout, landelijk vrij zeldzaam. Sinds 1983 bevindt zich een (grote) populatie in de Avelingen bij Gorinchem en van daaruit heeft de soort inmiddels 19 kilometerhokken gekoloniseerd. Ook Bruine korenbout zit duidelijk in de lift. Wilt u meer weten dan kunt u de uitgave ‘Dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard’ hier bestellen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting