Dit was 2012

31-DEC-2012 - 2012: zoals alle jaren een jaar met hoogte- én dieptepunten. Wij sommen ze even voor u op: van Grote rosse vleermuis tot Moerashoningzwam.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

2012: zoals alle jaren een jaar met hoogte- én dieptepunten. Wij sommen ze even voor u op: van Grote rosse vleermuis tot Moerashoningzwam.

Zeker op zoogdierenvlak was 2012 memorabel. Verschillende spectaculaire zoogdieren vonden het voorbije jaar weer hun weg naar Vlaanderen. Daaronder Otter, die zich maar op liefst op drie verschillende plaatsen liet opmerken. Voor het eerst in 150 jaar werd er weer een Wilde kat in Vlaanderen gezien. En ook de grootste vleermuis van Europa vereerde ons land met een bezoek, een primeur!

Foto: AvicedaVoor vogelliefhebbers gaat 2012 de boeken in als een middelmatig jaar. Op vlak van zeldzame dwaalgasten waren er maar weinig uitschieters. Op broedvogelvlak was de terugkeer van de Kemphaan als broedvogel wel een lichtpuntje. Het najaar werd gekenmerkt door een slechte oogst van vruchten (ondermeer beukennootjes), wat heel wat beweging onder (bos)vogels teweegbracht. Mezen, Gaaien en in mindere mate Boomklevers werden in hoge aantallen en op ongewone plaatsen opgemerkt.

2012 was ook goed voor enkele opmerkelijke wapenfeiten wat ongewervelden betreft. Libellenliefhebbers kenden in het voorjaar spannende tijden met een ongeziene invasie van de Gevlekte witsnuitlibel, een op Europees niveau bedreigde soort. Afwachten of deze invasie ook tot nieuwe populaties leidt. De vondst van een heuse populatie Rivierrombout langs het Albertkanaal past ook in het rijtje libellenverrassingen.

2012 was het jaar van de Gevlekte witsnuitlibel (foto: Diane Appels).
Voor dagvlinders was het geen topjaar. Aantallen van algemene soorten waren bedroevend laag. Er waren slechts enkele uitschieters. Zo waren er uitzonderlijk veel Heivlinders dit jaar. Goed nieuws voor een soort waarvoor momenteel een soortbeschermingsplan in opmaak is. Van het Staartblauwtje werd in Limburg eiafzet waargenomen.
Ook nachtvlinders beleefden een jaar in mineur. Nochtans nam het nachtvlinderseizoen bij de start een hoge vlucht. Van de Kleine voorjaarsuil werden ongeziene aantallen gemeld. Maar een maand later leek het nachtvlinderjaar te zijn stilgevallen, om niet meer herop te starten.

Foto: Koen VannieuwenhuyzeHet najaar is een klassieke hoogtijd voor mycologen. Al leek het tot half september op niets uit te draaien. Ondanks alle regen in juni en de zomer waren de paddenstoelenaantallen bedroevend laag. De maand oktober bracht dan weer een onverwachte zwammenweelde: dat resulteerde ondermeer in meer dan 1000 inzendingen voor de wedstrijd 'Zoek de grootste vliegenzwam'. De vondst van de Europees bedreigde Moerashoningzwam, een primeur voor Vlaanderen, was de kers op de taart van dit memorabele seizoen.

Tekst: Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie
Foto's: Diane Appels & Koen Vannieuwenhuyze