scholekster

Doe mee(r) met het Jaar van de Scholekster

Sovon Vogelonderzoek Nederland
11-APR-2008 - Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster. Al jaren gaat het - ongemerkt - slecht met deze soort. Van de ruim 200.000 broedparen in 1990 zijn er nog maar zo'n 100.000 over! Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

Bericht uitgegeven op vrijdag 11 april 2008 door SOVON

Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster. Al jaren gaat het – ongemerkt – slecht met deze soort. Van de ruim 200.000 broedparen in 1990 zijn er nog maar zo'n 100.000 over! Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

De scholekster, een doodnormale vogel zou je zeggen. Toch gaat het de laatste jaren bergafwaarts met deze karakteristieke steltloper en is de stand waarschijnlijk met de helft afgenomen. Reden voor Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland om de alarmbellen te luiden. Op de website www.jaarvandescholekster.nl staat uitgelegd op welke wijze u een bijdrage kunt leveren aan het onderzoek. Scholeksters zijn weer terug op hun broedplekken, dus nu is het tijd om met het onderzoek aan de slag te gaan.

Om een gedetailleerde kaart te kunnen maken van de huidige verspreiding van de Scholekster, proberen we informatie uit zoveel mogelijk gebieden te verzamelen. Hiervoor zijn we vooral op zoek naar mensen die één of meer kilometerhokken willen onderzoeken. Maar ook mensen die al een eigen telgebied hebben kunnen dit aan ons doorgeven. Behalve uit de bekende scholekstergebieden (kust en platteland) is ook informatie uit de stad zeer gewenst.

U kunt ook tijdens uw reguliere veldwerk, bijvoorbeeld voor BMP, MUS of weidevogelbescherming, dit seizoen extra aandacht besteden aan de Scholekster. Bijvoorbeeld door het bepalen van het broedsucces. Via de website is het ook mogelijk om uw eigen gebieden in te tekenen en uw waarnemingen door te geven. Tenslotte draagt ook het doorgeven van losse waarnemingen bij aan het in kaart brengen van de verspreiding van de Scholekster, en de problemen waar deze typisch Nederlandse soort tegenwoordig mee te kampen heeft.

Kortom, surf naar www.jaarvandescholekster.nl en claim je kilometerhokken! Of lees hoe je op een andere manier kunt helpen tijdens het jaar van de scholekster. En, last but not least, veel plezier in het veld!

Tekst en foto: Harvey van Diek, SOVON