Staartblauwtje terug na bijna 80 jaar afwezigheid

De Vlinderstichting
29-AUG-2011 - In de afgelopen week zijn diverse staartblauwtjes in Nederland waargenomen en gefotografeerd. De laatste waarneming van deze vlindersoort dateerde uit 1933. De verwachting is dat deze vlinder zich blijvend hier zal vestigen, als gevolg van de klimaatverandering.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

In de afgelopen week zijn diverse staartblauwtjes in Nederland waargenomen en gefotografeerd. De laatste waarneming van deze vlindersoort dateerde uit 1933. De verwachting is dat deze vlinder zich blijvend hier zal vestigen, als gevolg van de klimaatverandering.

Staartblauwtje, te herkennen aan de staartjes en de oranje vlekjes (foto: Kars Veling)De laatste waarneming van het staartblauwtje dateert van bijna tachtig jaar geleden, maar nu is hij terug. Het werd al verwacht, want in de ons omringende landen was de soort al met een opmars bezig. Op zaterdagochtend 20 augustus werden drie staartblauwtjes ontdekt bij een voormalige vuilstortplaats ten noorden van Maastricht. Later in de middag werden de blauwtjes niet teruggevonden ondanks gericht zoeken met meerdere mensen. Groot was de verrassing toen aan het begin van de middag ook op de Sint-Pietersberg ten zuiden van Maastricht een staartblauwtje werd ontdekt. Uiteindelijk bleken daar drie mannetjes en twee vrouwtjes rond te vliegen. Later op de dag bleek dat er 's morgens ook in Montfort (Midden-Limburg) een staartblauwtje was waargenomen en gefotografeerd. In de erop volgende dagen werden zowel op de Sint-Pietersberg als in Montfort opnieuw vlinders aangetroffen. Er werden ook ei-afzettende vrouwtjes gezien, zodat het om een echte vestiging lijkt te gaan.

Het eitje op een nog niet bloeiende rode klaver (foto: Bert van Rijsewijk)Het staartblauwtje komt voor in een groot deel van Midden-Europa en is een echte mobiele vlinder die nogal eens flinke afstanden zwerft. Als gevolg van de klimaatverandering schuift deze soort langzaam op naar het noorden. Of de staartblauwtjes die zaterdag en zondag in Nederland gezien zijn de afgelopen week naar Nederland zijn getrokken, of dat ze al eerder dit seizoen vanuit het zuiden hierheen kwamen en zich hier (of iets zuidelijker in België) hebben voortgeplant, is niet te zeggen. Het feit dat sommige vlinders er vers uitzagen doet in elk geval voor een deel van de vlinders het laatste vermoeden, maar zekerheid hebben we daarover niet. De waardplant, waarop de rupsen zijn gespecialiseerd, is onder andere rode klaver en die komt veelvuldig voor, dus wellicht dat er nog meer vliegplaatsen zullen worden ontdekt. De vliegtijd van het staartblauwtje loopt nog door tot eind september. Opletten dus de komende weken! Het staartblauwtje is behalve aan het staartje (dat niet altijd meer aanwezig is) goed te herkennen aan de twee grote oranje vlekken op de onderkant van de achtervleugel.

Tekst: Mathilde Groenendijk en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Bert van Rijsewijk, Kars Veling