Mogelijke kraamkamer voor muggenlarven

Weinig steekmuggen als gevolg van droogte?

3-MEI-2011 - Als het regent, komen er meer muggen. Dus als het lang droog blijft, krijgen we minder muggen. Zo simpel is het helaas niet. Bij droogte drogen weliswaar veel plasjes en poeltjes, die muggen gebruiken om hun nageslacht groot te brengen, op. Maar waterhoudende tonnen, potten en vijvers in de tuin zijn plekken waar muggen hun eitjes nog wel in kwijt kunnen. Bovendien ontwikkelen muggen zich bij warm weer extra snel. Het is dus moeilijk te zeggen of het weer van de afgelopen weken juist gunstig of ongunstig is voor de muggenoverlast.

Bericht uitgegeven door het Laboratorium voor Entomologie, Wageningen University op [publicatiedatum]

Als het regent, komen er meer muggen. Dus als het lang droog blijft, krijgen we minder muggen. Zo simpel is het helaas niet. Bij droogte drogen weliswaar veel plasjes en poeltjes, die muggen gebruiken om hun nageslacht groot te brengen, op. Maar waterhoudende tonnen, potten en vijvers in de tuin zijn plekken waar muggen hun eitjes nog wel in kwijt kunnen. Bovendien ontwikkelen muggen zich bij warm weer extra snel.  Het is dus moeilijk te zeggen of het weer van de afgelopen weken juist gunstig of ongunstig is voor de muggenoverlast.

De aanhoudende droogte doet bij velen de vraag rijzen of we komende zomer minder last krijgen van al die vervelende, prikkende insecten, zoals muggen en knutten. De mug is één van de vele insectensoorten die zijn leven op zowel het land als in het water doorbrengt. De vrouwtjesmug zet haar eitjes namelijk af op of net boven het water. De larfjes die uit het ei zwemmen, vervellen vier keer tot ze een pop zijn. Na een aantal dagen kruipt de volwassen mug hier uit. Water is dus van levensbelang.

Mogelijke kraamkamer voor muggenlarven (foto: Ad Koenraadt)

Ongunstig voor de mug
Als het regent vormen er zich allerlei plasjes en poeltjes, die muggen kunnen gebruiken voor het grootbrengen van hun nageslacht. Maar bij aanhoudende droogte zijn er minder van dit soort plekken. Wat overblijft zijn de grote, meer permanente meren, plassen en vennen. Deze zijn voor veel muggensoorten niet zo geschikt omdat zij een diverse flora en fauna hebben met veel natuurlijke vijanden van de mug.

Onze dagelijkse steekmuggenmonitor laat zien dat we sinds medio maart steeds minder volwassen muggen aantreffen (zie figuur hieronder). Maar omdat de beginaantallen niet hoog zijn, is het lastig om hier eenduidige conclusies uit te trekken. In het algemeen is droogte ongunstig voor de overlevingskansen van een mug.

Dagelijks gemiddeld aantal steekmuggen aangetroffen in vijf muggenvallen in Wageningen en Ede

Gunstig voor de mug
De muggen die wij het meest binnenshuis aantreffen (de huissteekmug en de wintersteekmug), houden het meest van waterhoudende tonnen, potten en vijvers bij ons in de tuin om hun eieren in te leggen. Met de droogte zijn dit vaak de enige overgebleven plekken waar zij ongestoord kunnen broeden. En met de hoge temperaturen ontwikkelen zij zich ook nog eens sneller dan normaal. Bovendien zijn met dit weer de vliegomstandigheden voor muggen relatief gunstig.

Kortom, het effect van de aanhoudende droogte blijft vooralsnog gissen en is afhankelijk van het weer dat de komende weken gaat overheersen. In ieder geval kunt zelf de overlast beperken door uw regenton af te dekken, of door uw vijver te voorzien van voldoende vissen of een fontein. Muggen hebben namelijk een hekel aan al dat gespetter...

Indien u meer informatie wilt over muggen kom dan naar de INSECTENexperience op zaterdag 28 mei op de Wageningen Campus. Daar kunt u onder andere de clinic 'Ben jij lekker voor een mug?' en het 'Muggencollege' bijwonen. Verder kunt u op safari in het Muggenlab van het Laboratorium voor Entomologie.

Tekst: Sander Koenraadt, Laboratorium voor Entomologie, Wageningen University
Foto: Ad Koenraadt