Een van de vele postzakken met muggen

55 procent van naar Muggenradar opgestuurde muggen is steekmug

De Natuurkalender, Muggenradar, Wageningen University
26-JAN-2014 - Sinds de start van het Muggenradar-project zijn al meer dan 1500 muggen opgestuurd naar Wageningen University. Van de ingestuurde muggen is 55 procent daadwerkelijk een steekmug. Van alle steekmuggen is zo’n 60 procent de huissteekmug. Er is nog geen DNA-analyse uitgevoerd om te bepalen of het om de Molestus-variant van de huissteekmug gaat. Van de meer dan 2500 mensen die op Muggenradar.nl een formulier ingevuld hebben meldt ongeveer de helft dat ze momenteel overlast ervaren van muggen, vooral in de slaapkamer en de woonkamer.

Bericht uitgegeven door Wageningen University [land] op [publicatiedatum]

Sinds de start van het Muggenradar-project zijn al meer dan 1500 muggen opgestuurd naar Wageningen University. Van de ingestuurde muggen is 55 procent daadwerkelijk een steekmug. Van alle steekmuggen is zo’n 60 procent de huissteekmug. Er is nog geen DNA-analyse uitgevoerd om te bepalen of het om de Molestus-variant van de huissteekmug gaat. Van de meer dan 2500 mensen die op Muggenradar.nl een formulier ingevuld hebben meldt ongeveer de helft dat ze momenteel overlast ervaren van muggen, vooral in de slaapkamer en de woonkamer.

Eerste postzak vol met muggen (foto: Muggenradar.nl)Op 10 januari 2014 gingen onderzoekers van Wageningen University van start met het Muggenradar onderzoek. Doel van het onderzoek is om te bepalen of en waar steekmuggen actief zijn deze winter, welke soorten dit zijn en of er ook daadwerkelijk overlast wordt ervaren. Om deze vragen te kunnen beantwoorden werd het publiek gevraagd om op Muggenradar.nl waarnemingen door te geven van steekmuggen en aan te geven of men momenteel wel of geen overlast ervaart van deze muggen. Gevangen steekmuggen kunnen, na invullen van het formulier op Muggenradar.nl, gratis opgestuurd worden naar Wageningen University. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven zodat na twee weken al een overzicht van de eerste resultaten te presenteren is.

1500 muggen
Er zijn al meer dan 2500 formulieren op Muggenradar.nl ingevuld. De meldingen komen vanuit het hele land. Er zijn meer dan 1500 muggen opgestuurd, waarvan ongeveer de helft is geïdentificeerd. Van alle inzendingen bleek 55 procent ook echt een steekmug te zijn. Veertig procent was geen steekmug maar vaak een insect dat sterk lijkt op een steekmug zoals bijvoorbeeld de wintermug (dus niet de wintersteekmug),een langpootmug of een gaasvlieg. In 5 procent van de gevallen was niet meer te bepalen om welk insect het  ging.

Alle muggen worden in plastic buisjes gedaan die genummerd worden waarna ze ingevroren worden totdat ze nader geanalyseerd worden (foto: Muggenradar.nl)

Van de ingestuurde steekmuggen behoort 58% tot de huissteekmug. In deze soort zijn we extra geïnteresseerd, omdat deze mug een ‘tweelingzusje’ heeft (de Molestus variant) die in de winter actief blijft. We hebben nog niet de tijd gehad om DNA-analyses uit te voeren waarmee te bepalen is of het hierbij gaat om de gewone huissteekmug of deze Molestus-variant. De verwachting is dat een groot deel van de huissteekmuggen die overlast veroorzaken de Molestus-variant is. Mogelijk heeft de zeer warme winter ook de gewone huissteekmug geactiveerd. Volgens verwachting bestond het overige deel uit de wintersteekmug (Culiseta, 35%) en in 7 procent gaat het om muggen van het Anopheles geslacht.

Studenten van Wageningen University hielpen mee met het verwerken van de grote aantallen muggen (foto: Muggenradar.nl)

Veel mensen worden nog gebeten
Van de mensen die een formulier ingevuld hebben, geeft 54 procent aan dat ze recentelijk overlast hebben ervaren. Bij 57 procent van de overlastmeldingen is iemand gebeten door een mug. Bij 41 procent had iemand in huis last van gezoem en bij 19 procent was er een andere vorm van overlast. De overlast wordt met name ervaren in de slaapkamer (62 procent) en in de woonkamer (43 procent).

Overzicht van waar muggenoverlast ervaren werd (bron: Muggenradar.nl)

Oorspronkelijk was het plan dat mensen tot en met maart dit jaar muggen op konden sturen voor het onderzoek. Door de zeer grote respons vervroegen we de einddatum tot 15 februari. We hopen overigens dat het nog flink koud wordt deze winter zodat we ook kunnen zien welke steekmuggen dan nog worden aangetroffen en of ze dan nog steeds overlast veroorzaken. Indien u actief op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen over Muggenradar dan kunt u ons volgen op Twitter en/of ons liken op de speciale Muggenradar Facebook pagina.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron,Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, Sander Koenraadt, Chantal Vogels en Lennart van de Peppel, Laboratorium voor Entomologie, Wageningen University
Foto’s: Muggenradar.nl