Grote stap voorwaarts in internationale bescherming trekvogels

Vogelbescherming Nederland
27-NOV-2011 - Terwijl bij ons allerlei wintergasten uit Scandinavië en Rusland binnenstromen, denk aan bijvoorbeeld smient en kramsvogel, vangt Afrika op dit moment onze zomergasten op. Vogels als tapuit, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, fitis, zomertortel en koekoek. Veel van deze soorten zijn als broedvogel sterk achteruit gegaan en staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De oorzaken van de achteruitgang liggen deels in de doortrek- en overwinteringsgebieden in Afrika. Er is nu een plan dat de bescherming van deze vogels internationaal zal verbeteren.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Terwijl bij ons allerlei wintergasten uit Scandinavië en Rusland binnenstromen, denk aan bijvoorbeeld smient en kramsvogel, vangt Afrika op dit moment onze zomergasten op. Vogels als tapuit, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, fitis, zomertortel en koekoek. Veel van deze soorten zijn als broedvogel sterk achteruit gegaan en staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De oorzaken van de achteruitgang liggen deels in de doortrek- en overwinteringsgebieden in Afrika. Er is nu een plan dat de bescherming van deze vogels internationaal zal verbeteren.

Gekraagde roodstaart (foto: Koos Dansen)Afgelopen week vond de tiende bijeenkomst van de ‘Convention on Migratory Species’ (beter bekend als de ‘Bonn Conventie’) plaats in Bergen, Noorwegen. Voor Vogelbescherming Nederland, de Britse vogelbescherming RSPB en andere Europese en Afrikaanse partnerorganisaties van BirdLife International hét moment om de deelnemende landen op te roepen tot een internationaal actieplan voor een betere bescherming van zangvogels en aanverwante soorten op hun trekroutes.

Tijdens de conventie heeft de regering van Ghana een oproep gedaan tot een betere bescherming van migratory land birds. De Conventie, waar 116 landen vertegenwoordigd zijn, heeft aan deze oproep gehoor gegeven; het plan zal door de Zwitserse overheid gefinancierd worden.

Fitis (foto: Saxifraga-Jan Nijendijk)“Trekroutes zijn als het ware kettingen met meerdere schakels. Een fitis, die tien gram weegt, vliegt twee keer per jaar ruim 5.000 kilometer heen en weer tussen ons land en Afrika, een haast onvoorstelbare prestatie. Als er ergens ook maar één schakeltje uit de ketting valt, gaat het mis” aldus Bernd de Bruijn van Vogelbescherming Nederland. Binnen BirdLife International werkt Vogelbescherming al jaren samen met BirdLife Partners langs de trekroute.

Een goed voorbeeld van effectieve samenwerking vormt het project ‘Living on the Edge’. In dit project, gesteund door de Nationale Postcode Loterij, werken vier Afrikaanse landen samen met Vogelbescherming Nederland aan het herstel van leefgebied voor vogels in combinatie met verbetering van het levensonderhoud van de plattelandsbevolking in de Sahel.

De ‘Convention on Migratory Species’ omvat internationale afspraken over bescherming van migrerende diersoorten, van watervogels en walvissen tot zeeschildpadden.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Koos Dansen; Saxifraga-Jan Nijendijk