vos

Onderzoek naar de invloed van vossen op broedende grauwe ganzen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
21-FEB-2012 - De aantallen in ons land broedende grauwe ganzen nemen nog steeds toe en daarmee de schade. Onderzoek in de Gelderse Poort moet uitwijzen wat de invloed van vossen is op broedende grauwe ganzen door gezenderde vossen te volgen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging, SOVON Vogelonderzoek Nederland en Faunafonds [land] op [publicatiedatum]

De aantallen in ons land broedende grauwe ganzen nemen nog steeds toe en daarmee de schade. Onderzoek in de Gelderse Poort moet uitwijzen wat de invloed van vossen is op broedende grauwe ganzen door gezenderde vossen te volgen.

Joep, een van de onderzoekers van het project met Joep, de eerste gezenderde vos (foto: Harvey van Diek)De Zoogdiervereniging, Bureau Mulder-natuurlijk en SOVON Vogelonderzoek voeren in opdracht van het Faunafonds het onderzoek uit. Het Faunafonds financiert onderzoek naar faunaschade, preventiemiddelen en het beheer van de Nederlandse fauna. Onderzocht wordt in welke mate vossen grauwe ganzen afhouden van het tot broeden komen. Daarnaast richt het onderzoek zich op de mate waarin vossen legsels en kuikens van grauwe ganzen opeten.

Het is de bedoeling om vier vossen te zenderen en te volgen in de Gelderse Poort, drie in een gebied waar veel vossen rondlopen (Groenlanden in de Ooijpolder) en één vos in een gebied waar minder vossen zijn (Bemmelse Polder in de Betuwe).

De eerste twee vossen, ‘Joep’ en ‘Loes’, zijn vorige week in de Ooijpolder bij Nijmegen gevangen en voorzien van een zender. De vossen zijn genoemd naar twee personen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek. Door de vossen de komende tijd te gaan volgen, hoopt men meer te weten te komen over de interacties tussen vos en grauwe gans.

Het veldwerk voor de ganzen wordt uitgevoerd door SOVON. In beide gebieden zullen de territoriale ganzen vanaf het begin van het broedseizoen geteld worden. Verder worden zoveel mogelijk legsels van grauwe ganzen opgespoord. De legsels van grauwe ganzen worden regelmatig gecontroleerd. Iets later in het seizoen worden de ganzenfamilies met niet-vliegvlugge kuikens eenmaal per week geteld. Het veldwerk voor de vossen wordt uitgevoerd door Jaap Mulder van Bureau Mulder-natuurlijk. Daarnaast leveren diverse studenten een bijdrage aan het veldwerk.

Tekst: Johan Thissen, Zoogdiervereniging; Henk Revoort, Faunafonds; Berend Voslamber en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek