Huiszwaluw

Goed nieuws voor de huiszwaluw

Vogelbescherming Nederland
3-SEP-2011 - Heuglijk nieuws: dit jaar is een van de tillen in de gemeente Westerveld bezet door huiszwaluwen. De vogels vliegen af en aan. In de gemeente zijn vier huiszwaluwtillen geplaatst, mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland. Maar er is meer goed nieuws: SOVON Vogelonderzoek meldde dat het aantal huiszwaluwen met vier procent is toegenomen!

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Heuglijk nieuws: dit jaar is een van de tillen in de gemeente Westerveld bezet door huiszwaluwen. De vogels vliegen af en aan. In de gemeente zijn vier huiszwaluwtillen geplaatst, mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland. Maar er is meer goed nieuws: SOVON Vogelonderzoek meldde dat het aantal huiszwaluwen met vier procent is toegenomen!

In Nederland staan nu ruim 60 huiszwaluwtillen. De meeste zijn gerealiseerd op initiatief van omwonenden en vrijwilligers. Een huiszwaluwtil lijkt op een soort van hotelletje. Het bestaat uit diverse etages met zeskantige dakgoten, waaraan de zwaluwen hun nestje kunnen bouwen. In de buurt moet wel leem of modder beschikbaar zijn, zodat de huiszwaluwen kunnen metselen. 

Huiszwaluw (foto: IVN Vecht & Plassengebied)

Zo lang is Nederland nog niet bekend met het fenomeen 'huiszwaluwtil'. In 2008 werd in Dronten de eerste geplaatst, nadat de tillen in Duitsland succes bleken te hebben. Het duurde echter tot 2010 voordat de huiszwaluwen ook daadwerkelijk in een til gingen broeden, ook nu had de gemeente Dronten weer de primeur. Inmiddels zijn er ruim 60 zwaluwtillen in ons land

De huiszwaluw staat in Nederland op de Rode Lijst, wat betekent dat hij het moeilijk heeft in ons land. Sinds 1970 is de afname, zeker in de steden, enorm. Eén van de problemen is dat de zwaluw moeite heeft om een nestje te bouwen, vandaar dat de huiszwaluwtil soelaas biedt.

Daar bovenop komt dan nog het nieuws van SOVON Vogelonderzoek dat 2010 een goed jaar was voor de huiszwaluw. Er is een lichte toename van de aantallen met 4% ten opzichte van 2009. Voor een soort van de Rode Lijst is dat fantastisch nieuws.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied