Zwarte ooievaar
voor thumbnail

Zwarte ooievaar vindt weg naar rivieren

13-AUG-2011 - In de Millingerwaard in natuurgebied Gelderse Poort van Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is de vogel zelf zeldzaam, maar hij is ook hét symbool is van de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan Ooievaar). Er zijn meerdere zwarte ooievaars in het gebied gezien, waaronder in elk geval een ouder en een éénjarig jong. 'Een droom die werkelijkheid wordt en ik hoop dat ze snel gaan broeden', aldus boswachter Gerrit van Scherrenburg.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In de Millingerwaard in natuurgebied Gelderse Poort van Staatbosbeheer zijn zwarte ooievaars gezien. Niet alleen is de vogel zelf zeldzaam, maar hij is ook hét symbool is van de nieuwe natuurontwikkeling in dit gebied (Plan Ooievaar). Er zijn meerdere zwarte ooievaars in het gebied gezien, waaronder in elk geval een ouder en een éénjarig jong. "Een droom die werkelijkheid wordt en ik hoop dat ze snel gaan broeden", aldus boswachter Gerrit van Scherrenburg.

Zwarte ooievaard (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)Plan Ooievaar was in 1985 winnaar van de eerste Eo Wijersprijsvraag en daarmee een relatief vroeg voorbeeld van regionaal landschapsontwerp. Het pleitte voor alternatieve natuurontwikkeling langs de Rijn en heeft als blauwdruk gediend voor nagenoeg alle rivierprojecten van Gorkum tot Millingen. Veel natuurterreinen bij de rivieren zijn ingericht met als uiteindelijke gidssoort de zwarte ooievaar.

Gidssoort
De zwarte ooievaar is gidssoort, de soort die symbool staat voor de eisen waaraan een gebied moet voldoen. De soort heeft veel behoefte aan ooibos, water en moerasland. Hij bouwt zijn nest in een boom van het ooibos en vindt in het ondiepe water en moeras zijn voedsel, voornamelijk vis en amfibieën.

Kroon op het werk
De graslanden die ooit het beeld van de uiterwaarden bepaalden, zijn sinds Plan Ooievaar omgevormd. Waterveiligheid en natuurontwikkeling gingen hierbij hand in hand. Hierdoor is een uniek rivier- en moeraslandschap ontstaan, met een scala aan bijzondere riet- en moerasvogels zoals zwarte stern, blauwborst, rietzanger, roerdomp en de lepelaar. Dat er nu twee zwarte ooievaars gesignaleerd zijn, is een kroon op het werk dat verricht is. Een jonge zwarte ooievaar scharrelt momenteel overigens ook rond op landgoed Groeneveld op de Utrechtse Heuvelrug.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Saxifraga-Piet Munsterman