Schorzijdebij, http://www.ecnc.org/publications/freenatureimages

Zeldzame bijen op de kwelder Schiermonnikoog

8-SEP-2011 - In de nazomer bloeien aan de zuidkant van de kwelder van Schiermonnikoog velden paarse zeeaster. De bloeiende zeeasters trekken een zeldzaam insect aan: de schorzijdebij. Op mooie nazomerdagen is het rondom de bloemen een drukte van belang.De kwelder van Schiermonnikoog is één van de weinige plekken waar deze kleine, niet stekende bij voorkomt.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In de nazomer bloeien aan de zuidkant van de kwelder van Schiermonnikoog velden paarse zeeaster. De bloeiende zeeasters trekken een zeldzaam insect aan: de schorzijdebij. Op mooie nazomerdagen is het rondom de bloemen een drukte van belang.De kwelder van Schiermonnikoog is één van de weinige plekken waar deze kleine, niet stekende bij voorkomt.

Solitaire bij
De schorzijdebij leeft alleen op kwelders (in Zuid Nederland schorren genoemd). Hier moet niet alleen zeeaster staan, ook moeten er zandige duintjes zijn waar de dieren hun holletjes in kunnen graven. Schorzijdebijen zijn solitaire bijen. Ze leven niet in volken, zoals de honingbij, maar maken ieder voor zich een nesthol. Hierbij zoeken ze wel elkaars gezelschap op, want op sommige plekken zitten tientallen nestgangen dicht bij elkaar.

Schorzijdebij (foto: Saxifraga-Frits Bink)

Een jaar onder de grond
De schorzijdebij vliegt als de zeeaster bloeit: aan het eind van de zomer en het najaar. Tot in oktober kun je op mooie dagen vliegende bijen zien. Ze verzamelen stuifmeel en nectar van de bloemen en brengen dit naar hun nesthol. De larven, die bijna een jaar onder de grond leven, eten hiervan.

Concurrentie
Op Schiermonnikoog bestaat er een kolonie ten zuiden van de Kobbeduinen. Hier grazen de koeien van de eilander boeren. De bijen profiteren ervan dat het vee de grasmat open houdt. Hierdoor blijven er zandige plekjes bestaan waarin de bijen hun hol graven. Concurrentie met de grotere en sterkere honingbij kan voor de schorzijdebij een probleem zijn, maar op Schiermonnikoog speelt dat niet. De honingbijen leven dichter bij het dorp en komen niet in het leefgebied van de schorzijdebij.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Frits Bink